Kolumnit

Rohkeutta rakentamiseen

ti 28. marraskuuta 2017 13.40.00

Rakennusalalla on tapahtunut paljon viime vuosina. Koko rakentamisprosessi on muuttunut. Hankkeiden aikataulut ovat kiristyneet ja sen myötä eri rakentamisen vaiheet limittyvät voimakkaasti yhteen. Myös eri osapuolten ja sitä kautta erityyppisten tiedon rajapintojen määrä hankkeissa on kasvanut. Tämän myötä on korostunut tiedonkulun ja toimivan kommunikaation merkitys sekä ymmärrys oman ja kaverin työn vaikutuksista toisiinsa ja kokonaisuuteen.

Eri toteutusmalleja on nykyään paljon ja niissä toimiminen edellyttää laajempaa kokonaisuuden hahmottamista. Usein haasteeksi nousee tarvittavan ja riittävän tasoisen materiaalin tuottaminen ja niiden oikea-aikaisuus.

Alalla osataan ottaa asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet hyvin huomioon. Hankkeet elävät koko rakentamisprosessin ajan ja tarvittavia muutoksia tai täydennyksiä tehdään joustavasti koko rakentamisvaiheen ajan. Tämä tarkoittaa, että toteutettavat muutokset ja uudelleen tarkastelut saattavat vaikuttaa suunnittelussa jopa koko rakennusrungon uudelleen mitoittamiseen. Kehitettävää on siinä, miten ne hankkeen aikana tunnistetaan ja toteutetaan sujuvasti eri osapuolten näkökulmasta.

 

Digitalisaatio lisää asiantuntijuuden tarvetta

Rakennusalalla pelättiin taannoin, että tietotekniikan kehittyminen vähentäisi asiantuntijoiden tai suunnittelijoiden työpaikkoja. On käynyt päinvastoin: asiantuntijuuden ja erikoisosaamisen tarve on kasvanut.

Digitalisaatio tuo mukanaan ison murroksen ja mahdollistaa paremman tiedon hyödyntämisen ja niin kutsutun perityn tiedon mukaan ottamisen.  Jatkossa koko prosessiin otetaan mukaan paljon enemmän muuttujia kuin aiemmin. Tällöin saadaan aikataulut paremmin limitettyä ja asiat etenemään samanaikaisesti.

Jatkossa täytyy huomioida tietomäärän ja eri osapuolten määrän kasvaminen, sillä joustavuus tehdä muutoksia ja tarkentaa toimenpiteitä rakentamisvaiheen aikana lisääntyy. Vaihtoehtotarkastelut siirtyvät entistä myöhäisempään hetkeen. Jopa koko kantava runkojärjestelmä voidaan teoriassa vaihtaa lennosta. Tällaisessa aikataulu- ja muutospaineessa on pidettävä langat käsissä siten, että ratkaisut ovat turvallisia, terveellisiä ja toimivia. 

Myös urakkamallit ja muun muassa rakentamisen roolit saattavat muuttua yllättävästi. Erityisosaaminen, asiantuntijuus, yhdessä tekeminen ja työn riippuvuussuhteiden ymmärrys säilyvät jatkossakin keskeisinä onnistumisen kulmakivinä.

 

Tietomallintamisen koko potentiaali käyttöön

Tietomallintaminen on vakiintunut tapa eri suunnittelualoilla, ja tietomallia hyödynnetään tuotannossa jo varsin edistyksellisesti. Suunnittelun johtamisessa tietomallintamisen hyödyntämisen koko potentiaali ei ole vielä käytössä. Tietomalleja viedään liian usein eteenpäin eri tahoilla jokainen omanaan, ilman reaaliaikaista yhteensovitusta. Tietomallien yhteensovitusta hoidetaan ristiriitoja etsimällä ilman ennakointia tulevasta. Kokonaiskuva ja riittävä tarkkuus jäävät näin hahmottumatta, eikä tietomalli toimi suunnittelun johtamisen työkaluna.

Tietomallin pitäisi olla hankkeissa koko prosessin käyttöliittymä ja reaaliaikainen johtamisen työkalu sekä ikkuna hankkeen etenemiseen. Näin saadaan parempi ymmärrys hankkeen sekä lukittujen ja vielä ratkaisuja vaativien suunnitelmien tilasta. Tiedon järkevä johtaminen ja käyttö selkeyttävät hanketta ja poistavat sählingin.

Rakennusala on mennyt eteenpäin, ja tekee sitä jatkossa vielä suuremmalla kulmakertoimella. Tahti ja vauhti ovat kovia. Meidän onkin samalla huolehdittava siitä, että yhteistyö, asiantuntemus, ammattitaito, aito ylpeys omasta osaamisesta sekä kunnia tehdä asiat kerralla hyvin säilyvät asioina, joilla on arvoa myös tulevaisuudessa. 

 

Teksti: Juha-Pekka Smolander
Johtaja, rakennetekniikka
RambollTakaisin edelliselle sivulle

Maisema-arkkitehtuurin alta paljastuu taidokas rakennusinsin...

Pääkirjoitus Rakennustekniikka-lehden numerosta 1/2018.

Liikenne murtuu – tällä kertaa asialla tekoäly

Tekoälyn myötä ymmärtämämme liikenne tulee muuttumaan tai murtumaan, jälleen kerran.

/ Ril facebookissa

22.02.2019

RIL - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: Kesätöitä teekkareille, osa 25: Haahtela-yhtiöt Haahtela-yhtiöt on rakentamisen projektinjohtoon, rakennus- ja kiinteistöalan sekä henkilöstöhallinnan tutkimukseen ja kehitykseen, sekä kiinteistöjen, rakentamisen ja henkilöstöhallinnon ohjelmistokehitykseen erikoistunut organisaatio. Meillä jokainen ratkaisu tehdään ensisijaisesti tuomaan asiakkaallemme pitkän elinkaaren hyötyä ja kustannussäästöä. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä, jotka toimivat suunnannäyttäjinä rakentamisessa, toimivien toimitilojen suunnittelussa ja henkilöstön resursoinnissa ympäri maailmaa. Toimi pian, sillä haku Haahtela-konsernin avoimiin kesätyöpaikkoihin päättyy jo 28.2! Hakulinkki RILin kesätyökampanjasivuilla-> https://bit.ly/2RaJrF3 #kesätyö #teekkari

21.02.2019

RIL - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: Kesätöitä teekkareille, osa 24: JM Suomi Hae nyt kesätyönjohtajaksi JM Suomi Oy:lle, joka on saanut Joutsenmerkin perusluvan kerrostalotuotannolleen ensimmäisenä rakennusalan yrityksenä Suomessa! Yrityksen arvoihin kuuluvat pitkäjänteisyys, herkkyys, tyylitaju, luotettavuus, laatu ja sitoutuminen. Etsimämme työnjohtajat ovat aikaansaavia, täsmällisiä ja tarkkoja niin aikataulujen kuin kustannusseurannan kanssa, sekä omaavat vahvat vuorovaikutustaidot. Edellytämme haettavaan toimeen soveltuvia rakennusalan opintoja sekä halua oppia ja kehittyä. Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja tukea työssäsi, sekä avoimen työyhteisön, jossa on hyvä yhteishenki. Meillä hierarkia on pientä, työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan ja kaikki työntekijät ovat yhtä tärkeitä; työkulttuurissamme on helppoa kasvaa ja meillä on hyvä maaperä kestävälle uralle! Lue lisää ja hae työnjohtajaksi viim. 1.3! -> https://bit.ly/2RaJrF3 #kesätyö #teekkari