Tekniikkaryhmät esittäytyvät: Kiinteistöjen omistus ja ylläpito

to maalisk. 22 05:00:00 2018

Kiinteistöjen omistus ja ylläpito -tekniikkaryhmän puheenjohtaja Joonas Hoikkala

 Miksi Kiinteistöjen omistus ja ylläpito -tekniikkaryhmän jäseneksi liittyminen kannattaa?

” Tekniikkaryhmän jäsenenä ja tapahtumiin osallistumalla saa monipuolisesti tietoa kiinteistöjen omistukseen ja ylläpitoon liittyvistä asioista. Ryhmä antaa kattavan toimintaympäristönsä takia mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oman alan tietämyksen kasvattamiseen. Laaja ymmärrys esimerkiksi kiinteistöjen hoidosta on tärkeää ja yleinen kiinnostuksen kasvaminen asian tiimoilta edesauttaa alan kehittymistä.”

Kansainvälinen esimerkki, joka on vienyt kiinteistö- ja rakennusalaa eteenpäin? Mistä voisimme ottaa mallia Suomeen?

” Allianssimalli on hyvä esimerkki ulkomailta tulleesta toimitavasta. Olen vakuuttunut, että yhteistyöllä tulee olemaan jatkossa entistä suurempi merkitys. Uskon, että yhteistyömallit laajenevat siten, että niitä käytetään yhä useammin uusilla alueilla ja eri toimijoiden kesken. Uudenlaisten yhteistyömallien avulla on varmasti myös mahdollista kehittää kannattavampaa liiketoimintaa kaikille osapuolille.

Erilaiset järjestöt ovat tässä tärkeässä roolissa ja kansainvälinen yhteistyö sekä vuorovaikutus on yksi mahdollisuus alan kehittämisessä. Esimerkiksi Fiatech-ohjelma on sellainen, jonka soveltuvuutta Suomeen voisi tarkastella lähemmin.”

RILin tekniikkaryhmien tavoitteena on muun muassa edistää alalla toimivien henkilöiden kanssakäymistä ja yhteistyötä, kasvattaa jäsenten tietotaitoa järjestämällä tilaisuuksia ja välittämällä tietoa sekä osallistua lausuntojen tekemiseen.

Voit lukea lisää tekniikkaryhmien toiminnasta RILin nettisivuilta osoitteesta www.ril.fi/tekniikkaryhmat


Ryhmien järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille RILin jäsenille, mutta tieto niistä menee ensin kyseessä oleville ryhmille. Voit liittyä tekniikkaryhmiin RILin extranetin kautta: katso jäsensivut > Jäsentietojen muuttaminen > Jäsentiedot.



Takaisin edelliselle sivulle