Kolumni

Vihreä siirtymä edellyttää ripeää sähkömarkkinaa

Meri Viikari
Vanhempi asiantuntija, sähkömarkkinoiden kehitys, Fingrid

Kuva: Fingrid Oyj

Sähkön tuotantorakenteessa on tapahtumassa iso ja nopea muutos, kun tuotanto muuttuu vihreän siirtymän myötä sääriippuvaksi ja entistä vaihtelevammaksi. Tämä edellyttää muutosta myös sähkömarkkinamalliin, joka sovitetaan sähköntuotannon nopeampaan vaihteluun lyhentämällä sähkömarkkinoiden kaupankäyntijaksoa tunnista 15 minuuttiin.

Sähköjärjestelmässä sähköä on tuotettava joka hetki juuri saman verran kuin sitä kulutetaan. Tehotasapaino pyritään ylläpitämään markkinaehtoisesti sähköpörssissä niin, että jokaiselle tuotetulle kilowattitunnille löytyy pörssikaupankäynnin kautta kuluttaja. Käytännössä tasapainon ylläpito on haastavaa, eikä suunniteltu tuotanto tai kulutus pysy tasaisena, joten hetkittäisiä poikkeamia tapahtuu.

Fingridin tehtävä on huolehtia, että poikkeamissakin sähköjärjestelmä pysyy tasapainossa. Tällöin Fingrid ostaa markkinaehtoisesti tarpeen mukaan joko lisää tuotantoa tai kulutusta siten, että tasapaino säilyy joka hetki.

Uusiutuvan energiantuotannon myötä sähköntuotannon vaihtelut ovat entistä nopeampia. Siirtyminen lyhyempään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon sähkömarkkinoilla kannustaa aiempaa tarkempaan tasapainotukseen. Sähköjärjestelmän tehokkuus paranee ja tasapainotus tapahtuu entistä markkinaehtoisemmin.

Kaupankäyntijakson lyhentäminen vaikuttaa laajasti eri toimijoihin, ja esimerkiksi kiinteistöjen energiamittauksessa on myös siirryttävä vartin mittausresoluutioon, jotta toteutunut sähkön kulutus ja tuotanto saadaan selvitettyä jälkikäteen tapahtuvassa taseselvityksessä vartin tarkkuudella. Varttiin siirtyminen on massiivinen työ, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäinen askel tähän suuntaan otettiin Suomessa toukokuussa, kun varttiin siirtyi osa energiamittauksista ja valtakunnallinen taseselvitys.

Sähkömarkkinoiden siirtyminen nykyistä lyhyempään aikaresoluutioon näkyy sähkön loppukäyttäjälle aluksi energiamittausten siirtymisellä vartin tarkkuuteen. Osalla kotitalouksista mittaukset ovat jo vartissa, ja lopuillakin siirtymä toteutetaan vuoden 2028 loppuun mennessä oman jakeluverkkoyhtiön siirtymäaikataulun mukaisesti.

Kun pörssikaupankäynnissä lähivuosina siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon, syntyy sähkön myyjille mahdollisuus tarjota erilaisia tuotteita myös loppukuluttajalle. Esimerkiksi pörssisähkön hintaan sidotut tuotteet voivat mukailla vartin välein vaihtuvia hintoja. Näistä hinnanvaihteluista kuluttajien on mahdollista hyötyä ajoittamalla kulutustaan halvemmille hetkille.

Kiinteistöjen osalta kulutuksen ohjauskyky kannattaa ottaa huomioon talotekniikassa. Jatkossa ohjattavat kulutuskohteet lisääntyvät myös sähköautojen yleistyessä. Vartin mittaisten ohjausten toteuttaminen tunnin sijaan on kulutukselle tyypillisesti helpompaa, joten varttisiirtymä lisää kiinteistöjen mahdollisuuksia hyötyä kulutusjoustosta entisestään.

 Takaisin edelliselle sivulle

Innovaatioilla vahvempana ulos taantumasta

Rakentamisen suhdannekuva on tällä hetkellä kuin suoraan Grimmin saduista.

Kolumni: Taklaako anonyymi rekrytointi osaajapulaa?

Työn ja tekijöiden kohtaannon esteenä voivat olla tiedostamattomat ennakkoluulot.