Valittu määrä ylittää varastosaldon

Ostoskoriin
Avaa muistilista
Ladataan...

Kirjaudu

Kirjaudu

Unohditko salasanasi?
RIL pääsivulle

Selaa tuotteita  

Osta tuote

Yhteensä: 98,00€ 89,09€
Tuotteen kuvaus
Tekniset tiedot
Tuotteen ladattavat materiaalit

Tuotteen kuvaus

Rakennesuunnittelun asiakirjat eurokoodiaikaan uudistetulla RIL 229-2013 -ohjeella.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisu RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje vuodelta 2005 on uudistunut. Uudistustyön tavoitteena on ollut ohjeiden ajanmukaistaminen siten, että ne täyttävät eurokoodipohjaisen suunnittelun tarpeita. Lisäksi päivityksessä on otettu huomioon toteutus- ja tuotestandardien vaatimuksia sekä kehitetty rakennesuunnittelun sisältöä mm. rakennusfysikaalisen suunnittelun osalta.

Julkaisu on kattava piirustus- ja tekstiasiakirjojen sekä laskelmien ohje, joka kuvaa sekä rakenne- että elementtisuunnittelun (betoni, teräs, puu) suomalaista asiakirjakäytäntöä. Ohje koostuu kahdesta osasta: tekstiosa ja asiakirjaliitteet (piirustukset).

Päivityksessä on otettu huomioon 1.7.2013 voimaan astuneen rakennustuoteasetuksen ja EN-standardien (eurokoodit, toteutusstandardit, harmonisoidut tuotestandardit, CE-merkintä yms.) edellyttämät rakennesuunnitelmien muutokset.

Lisäksi ohjeen uudistukset perustuvat ympäristöministeriön kantavien rakenteiden asetusluonnoksiin, jotka ovat tällä hetkellä notifiointivaiheessa. Ohjeen sisältö on muiltakin osin ajankohtaistettu ja mm. vahvistettu rakennusfysikaalisen suunnittelun sekä tietokoneavusteisen suunnittelun vaatimuksia.

Ohjeen päivityksestä ovat vastanneet alan asiantuntijoista koostuva ryhmä.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on vuosien aikana julkaissut useita rakennesuunnittelun asiakirjojen laadintaan liittyviä ohjeita, kuten ohjeet RIL 84-1-1988 Rakennepiirustusohjeet. Tekstiosa, RIL 84-2-1988 Rakennepiirustusohjeet. Liitepiirustukset, RIL 158-1985 CAD-piirustusohjeet. Rakennustekniset piirustusmerkinnät, RIL 137-1990 Rakennelaskelmaohje ja RIL 160-1984 Rakennepiirustusohjeen CAD-täydennysosa. RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje korvaa edellä mainitut ohjeet ja määrittelee tämän päivän rakentamisessa tarvittavat rakennesuunnittelun asiakirjat, niiden tietosisällön sekä ulkoasun. Ohje on kaksiosainen. Asiakirjojen määrittelyssä on otettu huomioon rakentamisprosessien muuttuminen sekä tietokoneavusteisen suunnittelun vaatimukset. Ohje toimii best practice -ohjeena ja -asiakirjakokoelmana.

RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa

Ensimmäinen osa sisältää ohjeosuuden. Ohjeessa käsitellään rakennesuunnittelua rakennushankkeen osana, suunnitteluasiakirjoja ja niiden laadintaa, työselostuksia ja muita kirjallisia asiakirjoja, rakennesuunnittelun laskelmia, rakennepiirustuksien yleisiä ohjeita, päärakennesuunnittelijan piirustuksia ja luetteloita sekä tuoteosarakenteiden piirustuksia ja luetteloita. Tekstiosassa käsitellään myös rakennushankeprosessia ja rakennesuunnittelun tehtäviä ja vastuita hankkeen eri vaiheessa. Lisäksi annetaan ohjeita mm. rakennesuunnittelutehtävien jakoon eri suunnittelijoille sekä suunnitteluasiakirjojen arkistointiin. Ohjeessa on 173 sivua ja sen hinta on 94 euroa. Koko B5.

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallilaskelmat ja -piirustukset

Ohjeen toinen osa sisältää asiakirjamallit. Asiakirjamallit ovat mallipiirustuksia (paikallavalu-, betonielementti-. puu- ja teräsrakenteita) ja mallilaskelmia. Ohjeessa on 152 sivua ja sen hinta on 98 euroa. Koko B4.

Lisämateriaalia ohjeen käyttöön

Ohjeen ladattavissa olevissa aineistoissa on loppuunmyydyn Betonielementti-CAD eli BEC-ohjeen osia pdf-muodossa (julkaistu Rakennusteollisuus RT:n luvalla), joita voidaan käyttää yhdessä RIL 229-ohjeen kanssa.

Saatavissa myös pdf:nä. Katso RIL 229-2-2013 eKirja

Palaute

Ole mukana kehittämässä RILin julkaisutoimintaa, anna kirjoista palautetta tästä.


Maksutavat

Maksutapa