Infrasta huolehdittava pitkäjänteisesti

Liikenneverkon kunto on Suomessa vähitellen rapistunut. Syntyneen korjausvelan hoitoa tulee tehostaa, jotta valtion, kuntien ja yksityisten omistama liikenneinfrastruktuuri saadaan toiminnallisesti hyvään kuntoon mahdollisimman pian. Lisäksi liikennejärjestelmän kehittämisestä tulee sopia pitkillä, yli vaalikausien ulottuvilla linjauksilla niin valtiolla kuin kunnissakin.

Kehityslinjausten tärkeimmiksi tavoitteiksi tulee asettaa liikenteen tarpeenmukaisen palvelutason varmistaminen koko maassa sekä liikkumispalveluiden kehittäminen. Voimakkaasti kehittyvää teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävien uusien liikkumispalvelujen rakentaminen on mahdollista vain ajantasaisen tiedon, vahvan osaamisen ja hyväkuntoisten fyysisten infrarakenteiden pohjalta. Näiden valmiuksien parantamiseksi alan koulutusta ja tutkimusta sekä kansainvälisiä yhteyksiä tulee lisätä.

Suomen julkinen liikenneverkko käsittää yhteensä liki puoli miljoonaa kilometriä tie-, rata- ja vesiväyliä sekä kymmeniä satamia ja lentokenttiä. Liikenneinfrastruktuurin arvo on yhteensä noin 55 miljardia euroa, josta 80 % muodostavat valtion maantiet, kuntien katuverkko sekä metsäautotiet ja muut yksityistiet.

Valtion väyläverkon kunto on jatkuvasti heikentynyt. Maanteiden korjausvelan määräksi on tällä hetkellä arvioitu noin 2,4 miljardia euroa ja kasvuvauhdiksi nykyisellä rahoitustasolla noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Korjausten ja kunnossapidon niukkuudesta on kärsinyt myös kuntien tie- ja katuverkosto. Kunnallisen liikenneinfrastruktuurin korjausvelan suuruusluokaksi asiantuntijat ovat arvioineet noin 2,5 miljardia euroa.

Yleisten väylien lisäksi Suomessa on autolla ajettavia yksityisteitä kaikkiaan 358 000 kilometriä, joista pysyvän asutuksen käytössä on noin 90 000 kilometriä. Rakennettu-ja metsäautoteitä on noin 120 000 kilometriä ja autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä noin 110 000 kilometriä. Siltoja ja siltarumpuja yksityisillä tieosuuksilla arvioidaan olevan jopa 30 000 kappaletta.

Yksityisteiden korjausvelan määrästä ei ole olemassa kokonaislaskelmaa. Asutusta palvelevista teistä kantavuudeltaan heikkoja tai muutoin rakenteellisia perusparannuksia vaativia teitä on arviolta 15 000 kilometriä. Silloista ja siltarummuista korjaustarpeessa lienee viitisen tuhatta. Korjausvelkaa näissä rakenteissa on arviolta 500 miljoonaa euroa. Yksityisteiden kunnolla on merkitystä, koska teollisuuden raaka-aineketjut ja elinkeinoelämän kuljetukset edellyttävät toimivia yksityisteitä.

Lue liikenneverkot-paneelin koko raportti:

ROTI_2017_Paneelit_LIVE

Arvosana:

Kasvava korjausvelka on edelleen merkittävä ongelma, mutta valtion liikenneväylien korjausvelkaohjelma, investoinnit raideliikenteeseen, satamiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemaan yhdessä liikenteen palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen edistämisen kanssa parantavat kokonaisarvosanaa.

Vaadimme!

Asiantuntijat