ROTI 2023 perustui yli 100 johtavan suomalaisen asiantuntijan paneelityöskentelyyn ja useiden järjestöjen, ministeriöiden ja virastojen rahoitukseen. Monialaisuus ja poikkileikkaavuus ovat onnistuneen arvion edellytykset.

 

Hankkeen ovat mahdollistaneet:

 

Päärahoittajat

Väylävirasto

Ympäristöministeriö

Taiteen edistämiskeskus

 

Rahoittajat

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Green Building Council Finland ry
Julkisivuyhdistys ry
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat RAKLI ry
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Kiinteistötyönantajat ry
Ornamo ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö RTS sr
RIL ry
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry
Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Viherympäristöliitto ry