Rakennetun ympäristön digitalisaation tuoma muutos suunnittelijoiden työkenttään kiihtyy merkittävästi lähivuosien aikana. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on kuitenkin suunnittelijoiden työkaluja ja tiedonhallintaa merkittävästi suurempi muutos ja kokonaisuus. Kyseessä on tiedon virtauksen vallankumous, jonka avulla tieto tulee liikkumaan esteettömästi mutta hallitusti kuntien, suunnittelutoimistojen, kiinteistön omistajien ja käyttäjien välillä.

Alalla on käynnissä lukuisia kehityshankkeita tiedon kulun ja käytön helpottamiseksi. Vaatimukset hiilineutraaliuden toteamisesta rakentamisessa edellyttävät valtavaa tietomäärää rakennusprosessista sekä materiaalien tuotannosta ylläpitoon ja kierrätykseen asti. Rakennusalan standardien jatkuvasti kasvava määrä tuo suunnitteluun ja rakentamiseen uudenlaisia tiedonhallintahaasteita.

Infrastruktuuri, liikenne ja kiinteistöt muodostavat valtavan tietokannan, jonka keskiössä ovat ihmiset. Kuinka saadaan tuotua kaiken tuon tiedon sitä tarvitsevien tahojen käyttöön oikeaan aikaan oikeassa muodossa? Alalla pyritään kohti älykkäitä kaupunkeja ja tekoälyn hyödyntämistä. Nyt rakennetaan infrastruktuuria tälle digitaaliselle kaupunkirakenteelle. Muutostahti kiihtyy ja visiot tulevaisuudesta tulevat koko ajan lähemmäs arkipäiväistä elämää.

Vaikka ala kehittyy voimakkaasti, suunnittelutoimistoissa kehitys on varsin hidasta. Sitä jarruttavat osin johtajat, jotka eivät näe digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Osaajistakin on pulaa, koska oppilaitokset toimivat vanhakantaisesti ymmärtämättä, että suunnittelualalla työnkuva ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet.

Digitalisaation vaatiman lisäkoulutuksen arvo tulisi tiedostaa sisäisesti yrityksissä. Kysyntä osaamiselle ja osaamisen arvostus työelämässä luovat painetta yliopistotason koulutuksen kehittämiselle. Tällä hetkellä parhaimman digitalisaatiota tukevan koulutuksen saa kansainvälisistä seminaareista, joissa osallistujina on valitettavan vähän suomalaisia.

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja ja prosesseja. Se auttaa suunnittelijoita tekemään työnsä tehokkaasti, virheettömästi ja taloudellisesti kannattavasti. Tuotetun tiedon tulee olla oikeellista ja luotettavaa. Tiedon virtaaminen suunnitteluprosessin läpi mahdollistaa automatisaation ja tekoälyn hyödyntämistä aiempaa tehokkaammin.

Kun suunnittelun aikana tuotettu tieto pystytään hyödyntämään käytön aikana, arvo käyttäjälle on merkittävästi suurempi. Tiedon elinkaaren merkitys on tulevaisuudessa yhteiskuntamme kilpailukyvyn kannalta kriittinen. Suunnittelijat ovat keskeisessä roolissa tuottaessaan tätä tietoa.

Muutos toimintatavoissa tuo suunnittelijoille mahdollisuuksia myös uusiin liiketoimintamalleihin ja palvelutarjontaan. Mahdollisuuksien muuttaminen tuottavaksi liiketoiminnaksi vaatii kuitenkin asennemuutosta. On ymmärrettävä asiakkaiden uusia tarpeita ja tiedonkäyttötapoja. On hyväksyttävä, että muuttuvassa toimintaympäristössä kaikkea ei voi keksiä ja kehittää itse.

Ilman toimintatapojen uudistamista suunnittelija jää työssään sivurooliin, muiden konsulttien tarttuessa digitalisaation tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Laaja-alainen kehitystyö yhdessä suunnittelijoiden, rakennusalan, kiinteistönomistajien, kuntien ja oppilaitosten kanssa on elinehto muutokselle. Uusi tilanne vaatii kaikilta suunnittelualoilta merkittäviä kehitysponnisteluja, jotta muiden tahojen kehitystahdissa pysytään mukana.

 

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2019
www.facebook.com/ROTI2019
www.roti.fi

 

Sergej von Bagh

ROTI 2019 Digitaaliset ratkaisut -paneelin jäsen
arkkitehti SAFA
BST-Arkkitehdit Oy toimitusjohtaja
KIRA-InnoHub ry hallituksen jäsen

 

Takaisin listaukseen

Blogit