Uudenlaista osaamista ja lisäpanostusta

Lue Koulutus ja kehitys -paneelin koko raportti:

ROTI 2019 KOULUTUS JA KEHITYS

 

Koulutuksen täytyy palvella työelämän muutosta.

  • Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen on tuettava entistä vahvemmin työelämän uudistumista.
  • KIRA-alan vetovoimaisuutta on tehostettava.
  • Jatkuvasta ja moduulipohjaisesta oppimisesta on tehtävä alan tapa toimia.

 

21. vuosisadan taidot on otettava käyttöön kiinteistö- ja rakentamisalalla.

  • Vahva substanssiosaaminen yhdistettynä luovuuteen ja ongelmaratkaisukykyyn varmistaa uudistumiskyvyn työuran aikana.
  • Tulevaisuuden työelämätaitoihin valmentaudutaan liittämällä vahvemmin opintoja työelämään.
  • Alan opettajien jatkuva oppinen ja oppimisen polku on varmistettava.

 

Innovaatioekosysteemi tukee alan vaikuttavuutta.

  • Moneen suuntaan tapahtuva vuoropuhelu on edellytys tutkimuksen laadulle ja vaikuttavuudelle.
  • KIRA-Innohub innostaa kokeiluihin.
  • KIRA-alan tutkimusta on tehtävä myös kansainvälisesti yhteistyössä.

 

PANEELIN ASIANTUNTIJAT