Vain muutos on pysyvää

Lue Rakennukset-paneelin koko raportti:

ROTI 2019 RAKENNUKSET

 

Alueiden ja rakennusten suunnittelussa on keskeistä moniammatillinen suunnittelutiimi ja käyttäjien osallistaminen. Suunnittelussa on huomioitava yhdyskuntarakenteen tiiviys ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä muun muassa liikkuminen, palvelut ja energiavalinnat. Alueellinen muutos on jatkuvaa, sillä käyttäjät ja heidän tarpeensa muuttuvat jatkuvasti.

  • Rakennusten käyttötarkoitusten muutokset on mahdollistettava joustavammin.
  • Kaavoitusprosesseja täytyy nopeuttaa ja kaavoitusta notkeuttaa sekä hallita niitä rakennus- ja aluekohtaisesti.
  • Kiinteistöjen ylläpitoa täytyy tehdä suunnitelmallisemmin ja ammattimaisemmin.
  • Korjaushankkeita täytyy ennakoida paremmin ja täydennysrakennushankkeita toteuttaa suunnitelmallisesti.
  • Markkinoille täytyy saada uusia rahoitusmalleja.

 

Rakennuksen toiminallisuudessa ja materiaalivalinnoissa on mietittävä koko elinkaaren aikaista kestävyyttä ja päästöjä, sillä rakennuksilla on keskeinen rooli hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Suunnittelu ja ylläpito on entistä enemmän myös alueiden suunnittelua käyttäjän näkökulmasta.

  • Elinkaarenaikaista osaamista tarvitaan lisää, samoin kiertotalouden integrointia vahvemmin rakennusten ja alueiden suunnitteluun. 
  • Rakennusten ikääntymisen ja käyttötapamuutosten aiheuttaman korjaustarpeen kasvuun on varauduttava erityisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. 
  • Oikealla ylläpidolla on erittäin tärkeä merkitys kestävän kehityksen kannalta.

 

Ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden täytyisi ohjata kaikkea KIRA-toimintaa. Laatu on teknisen elinkaaren lisäksi käyttäjäkokemusta, jota voidaan parantaa esimerkiksi palvelumuotoilulla ja taiteen laajemmalla käytöllä rakennetussa ympäristössä. 

  • Moniammatillinen yhteistyö koko rakennuksen elinkaaren aikana on tärkeää. Käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen on ainoa tie onnistumiseen.
  • Käyttäjä-, kiinteistö- ja aluetietojen hyödyntäminen reaaliaikaisesti rakennuksen ja alueen käytössä täytyy saada osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tiedon ajantasaisuus on erittäin tärkeää.


PANEELIN ASIANTUNTIJAT