Kolumnit

Ei laatua ilman valvontaa

 

Leena Jaskanen
Rakennusvalvontapäällikkö, Helsingin kaupunki
Kuva: Pertti Nisonen


Helsingin rakennusvalvonta on kiteyttänyt missiotaan yhteen lauseeseen: ”Rakennusvalvonta valvoo yleisen edun toteutumista rakentamisessa, jotta rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, toimiva ja kaunis sekä ilmasto- ja luontoarvot huomioon ottava.” Mitä kaikkea tämä laatu voi olla julkisen tahon toiminnassa?

Rakentamisen laadun, kestävyyden ja korkeatasoisen arkkitehtuurin edistäminen on innostava tehtävä. Kun rakennusvalvonnassa huomioidaan nämä teemat osana päivittäistä työtä, varmistamme kestävän ja kauniin rakennetun ympäristön toteutumisen osaltamme. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme ja valintojamme.

Korkeatasoinen arkkitehtuuri on tärkeä osa rakentamisen laatua. Kauniit ja toimivat rakennukset luovat viihtyisää ympäristöä asukkailleen ja käyttäjilleen. Hyvä suunnittelija huomioi alueiden omaleimaisuuden ja kulttuuriperinnön, jotta lopputulos sopii luontevasti ympäristöönsä. Rakennusvalvonnan toiminnassa tätä edistetään ja vaatimuksia rakennusten ulkonäölle asetellaan mm. kaupunkikuvatyöryhmätyöskentelyssä.

Julkisen tahon roolissa rakennusvalvonta edustaa vastuullisuutta mm. edellyttämällä hankkeilta energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Helsinki on edelläkävijä rakentamisen hiilijalanjälkeä parantavissa toimissaan ja tällä hetkellä arvon esittämistä tutkitaan Tampereen mallin mukaisesti tontinluovutusehdoissa. Kaupunki asettaa raja-arvon, jonka noudattamiseen hanke sitoutuu tontin luovutukseen liittyvissä sopimuksissa.

Aktiivinen yhteistyö rakennushankkeen toimijoiden välillä on kultaa. Kun suunnittelijat, rakentajat ja viranomaiset kantavat kukin oman vastuunsa rakentamisen prosessissa, luomme yhdessä laadukasta rakennettua ympäristöä. Rakennusvalvonnan täytyy olla omassa roolissaan valppaana varmistaakseen, että prosessi etenee suunnitelmien mukaisesti.

Suunnittelijoilla, rakentajilla ja tulevilla käyttäjillä on vastuu tehdä valintoja kestävän rakentamisen puolesta. Suunnittelija valitsee laadun, ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden suunnittelupöydällä, rakentaja tekee sen työmaalla toimiessaan. Rakennusten käyttäjät vaikuttavat puolestaan koko rakennuksen elinkaaren ajan siihen, että tiloja käytetään energiatehokkaasti ja huolletaan ajoissa. Rakennusvalvonnan velvollisuus on opastaa kaikkia toimijoita tekemään parempia valintoja rakentamisen eri vaiheissa.

Rakennusvalvonta varmistaa kunkin hankkeen lupakäsittelyprosessissa sekä työmaavaiheessa hankkeeseen ryhtyvältä, että rakennussuunnitelmat täyttävät voimassa olevat määräykset ja standardit, ja että ne suunnitellaan ja toteutetaan kestävällä tavalla.

Yleisen edun varmistaminen takaa kauniin ja kestävän rakennetun ympäristön toteutumisen seuraaville sukupolville. On ollut innostavaa havaita, että rakentamisen laatu ja arkkitehtuuri ovat nousseet keskusteluun laajasti. Jokainen valinta, jonka teemme rakentamisen prosessissa laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi, takaa laadukasta rakennettua ympäristöä meille kaikille – joten tehdään se yhteistyössä!Takaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain.

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...