Kolumnit

Mitä on lean-rakentaminen?

Teksti: Hannu Ratamäki, toiminnanjohtaja, LCI FI ry ja Tarja Merikallio, Lean-valmentaja, Vison Oy.
Kuvat: Vison Oy


                                                 

                          Hannu Ratamäki                                              Tarja Merikallio
                         Toiminnanjohtaja, LCI FI ry                          Lean-valmentaja, Vison Oy

 

Rakennushankkeilta vaaditaan entistä parempaa arvontuottoa niin lyhyempinä läpimenoaikoina kuin parempana laatuna, turvallisuutena ja kustannustehokkuutena sekä laajasti vastuullisuutena. Lean-rakentaminen periaatteiden mukaisen toiminnan sekä niitä tukevien menetelmien käytön on todettu auttavan näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Periaatteet ovat: optimoi kokonaisuutta, luo arvoa, poista hukkaa, fokusoi virtaukseen, paranna jatkuvasti ja kunnioita ihmisiä.

Pyrkimys kokonaisuuden optimointiin osaoptimoinnin sijaan eliminoi merkittävästi hukkaa rakennushankkeen eri osapuolten välisistä toiminnoista. Integroidut toteutusmallit kuten allianssit sekä monet ihmisten yhteistoimintaa ja tiedon integrointia tukevat lean-rakentamisen menetelmät luovat erinomaisia edellytyksiä kokonaisuuden optimointiin.

Arvon luonti edellyttää, että hankkeen osapuolet tunnistavat, mitä arvo kyseisessä hankkeessa tarkoittaa niin hankkeen tilaajalle, käyttäjille ja toteuttajille kuin laajemmin ympäristölle ja yhteiskunnalle. Arvon määrittämiseen ja luontiin yleisesti käytettäviä lean-rakentamisen menetelmiä ovat mm. Target Value Delivery-prosessi sekä Choosing by Advantages.

Poistamalla hukkaa poistamme kaikkea sellaista toimintaa tai materiaaleja, jotka voimme jättää pois ja silti saavuttaa tavoitteet. Hukan tunnistamisessa ja poistamisessa auttavat monet visuaaliset lean-rakentamisen menetelmät kuten esim. arvovirtakuvaus ja Last Planner System.

Fokusoitumalla virtaukseen saadaan mm. rakennushankkeen läpimenoaikoja lyhennettyä. Pyrkimys virtaukseen näkyy erityisesti tahtituotannon lisääntymisenä rakennushankkeissa, mutta kysymys on paljon laajemmasta ajattelu- ja toimintatapamuutoksesta. Suunnittelu- ja työmaatehtävien sujuvan kulun lisäksi vaaditaan tiedon, materiaalien sekä resurssien sujuvaa virtausta. Hyvin virtaavassa tuotannossa yhdistyy kaikki lean-rakentamisen periaatteet.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri tekee yrityksistä ja projekteista menestyviä.  Tämä edellyttää mm. kulttuuria, jossa ongelmat halutaan löytää ja ratkaista systemaattisesi. Näin tarjoutuu mahdollisuus kehittyä sekä henkilöinä että organisaatioina.

Kaikki yllä mainitut periaatteet edellyttävät ihmisten kunnioittamista, mitä voidaan pitää lean-rakentamisen sydämenä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi johtamiselta edellytysten luomista ja tekijöiltä sovituista toimintatavoista kiinni pitämistä, niin että jokainen voi onnistua työssään joka päivä.

Osallistumalla 4.-5.6.2024 Lean rakentamisen päiville, joissa teemana Ihmisiä rakentamassa, kuulet lisää lean-rakentamisesta.  Lisätietoja: www.lci.fiTakaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain.

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...