Leania rakentamista

Teksti: Henriikka Hellström

 

RILin tuorein julkaisu keskittyy lean-rakentamiseen. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen, suomalaisille tehty lean-ajattelua käsittelevä julkaisu.

”Lean on tehokkain, tunnettu tuotannon johtamisjärjestelmä. Lean-filosofia perustuu virtautukseen, yhteistoimintaan, kokonaisuuden hallintaan ja ennen kaikkea ihmisten kunnioittamiseen. Se tähtää jatkuvaan parantamiseen ja tuottavuuteen”, Juha Salminen, Salmicon Oy:n johtava konsultti, Lean rakentamisessa -julkaisun kirjoittaja sanoo.

1950-1960 -luvuilla Japanin ja Yhdysvaltojen autoteollisuudessa kehitetyn lean-ajattelun läpimurtoa rakennusalalla yritettiin ensimmäisen kerran jo parikymmentä vuotta sitten. Se löi itsensä läpi paremmin kuitenkin vasta 2010-luvun kynnyksellä.

”Yhteistoiminnalliset hankemuodot saivat jalansijaa samoihin aikoihin, ja ne ovatkin raivanneet tilaa myös lean-rakentamiselle. Leanin tuloa rakentamiseen ovat jarruttaneet muun muassa rakennusalan projektijohtoinen toimintatapa ja osaoptimointiin ohjaava toimintatapa.”

Salmisen mukaan lean-filosofian hyödyntäjänä tunnetun Toyotan tiedetään rakentaneen toimintaansa kymmeniä vuosia, ja kehittävän ajattelua ja toimintamallia edelleen nöyrästi.

”Kyseessä ei ole on-off-toimintamalli, eikä pikavoitto -tyylinen ajattelumalli. Jos kaikki osapuolet tähtäisivät hankkeissa jatkossa yhteisiin tavoitteisiin, olisi se iso leanin aikaansaama ajatusmallin muutos.”

 

Tahtituotannolla maaliin

Allianssihankkeena toteutettu Tampereen rantatunneli oli Salmisen mielestä käänteentekevä alan toimintamallien uudistumisen kannalta. Hän antaa pisteet myös entisen työantajansa Constin korjaushankkeille, joissa remontteja on onnistuttu viemään vauhdilla maaliin lean-ajatteluun pohjautuen.

”Kaikki ei mene aina lean-hankkeissakaan ensimmäisellä kerralla putkeen, sillä periaatteiden vieminen käytäntöön on kaikkein vaikein asia. Insinöörit johtavat helposti exceleiden, eivät ihmisten kautta. Leanin periaatteiden mukaan on luotettava siihen, että jokainen työntekijä haluaa hyvää laatua. Johtajien on tarjottava tähän oikeat työkalut.”

Ihmisten kunnioittaminen tarkoittaa Salmisen mukaan myös johdon jalkautumista työmaalle. Hän huomauttaa lisäksi, että Suomessakin on paljon kehittyneitä projektitiimejä, mutta osa yritysjohdosta heräilee lean-filosofiaan jälkijunassa.

”Koko lean-ajattelua ei voida omaksua kerralla, vaan sen menettelyjä ja työkaluja kannattaa viedä käyttöön vähän kerrallaan. Mielessä on hyvä pitää koko ajan, että edetään kohti lean-periaatteiden mukaista toimintaa.”

 

Lean-rakentamisessa kirja:

RIL 276-2021 Lean rakentamisessa kirja julkaistiin kesällä. Seoksen kirjoittaja, TkT Juha Salminen, on toiminut kehitysjohtajana, tutkijana sekä rakennusliikkeiden kehitys- ja tuotantotehtävissä. Parhaillaan Salminen toimii konsulttina omassa yrityksessään Salmicon Oy:ssa.

Lue lisää ja tilaa kirja RILin kirjakaupasta!Takaisin edelliselle sivulle