Blogi

Naisenergialla organisaatioita kehittämässä

Teimme tiistaina 18.9. historiaa, sillä silloin kokoontui ensimmäistä kertaa RILin Naisverkosto, jonka tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja naisten uramahdollisuuksien edistämiseksi ja naisten johtamisvalmiuksien parantamiseksi miesvaltaisella kiinteistö- ja rakennussektorilla.

Minä ja ryhmämentori-kollegani RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, georakentamisen professori Leena Korkiala-Tanttu Aalto-yliopistosta ja tulosyksikön johtaja Annina Peisa Destiasta ihailimme osallistujapaljoutta. Osallistujina oli 50 ammattilaista, jotka tarjosivat mahtavan kattauksen eri organisaatioista, rooleista, urapolun vaiheista ja iästä. Uusia kontakteja syntyi, ja vanhoja tuttavuuksia oli mukava verestää.

Ensimmäisen tapaamisen teemana oli ”Kohti parempia organisaatioita”. Teemasta oli puhumassa Aalto-yliopiston professori Rita Järventie-Thesleff, joka keskittyi esityksessään strategiatyön ja organisaatiokulttuurin muutokseen. Tutuksi käynyt sanonta ”vain muutos on pysyvää” pitää paikkansa, mikä vaikuttaa myös siihen, että strategian tekeminen siirtyy yhä vahvemmin osaksi yrityksen jokapäiväisiä käytäntöjä. Näin strategia tulee lähemmäs keskijohtoa, joka on aiemmin joutunut vain jalkauttamaan ylimmän johdon tekemät päätökset ilman omaa osallistumista päätöksentekoon.

Strategian jokapäiväistyessä yrityksen kulttuuri ja arvot korostuvat. Usein organisaatiot hakevat rekrytoinnissa yrityskulttuuriinsa sopivia henkilöitä ja hakijat arvioivat yritystä arvomaailman sopivuuden kautta. Ihmisten merkitys yrityksen kriittisenä resurssina kasvaa.  

Ritan esityksen innoittamana pohdimme työpajassa sitä, mikä tekee tiimistä hyvän ja miten me voimme esimiehinä vaikuttaa tiimin rakentumiseen. Keskustelussa nousivat esille muun muassa teemat avoimuus, luottamus ja tasavertaisuus, esimiehen rooli mahdollistajana, vuoropuhelu ja tavoitteiden selkeys. Kulttuurin pitäisi tukea sitä, että tiedon jakaminen on valtaa ja yhteisiä onnistumisia nostetaan esille ja juhlitaan. 

Hyvä tiimi ei muodostu automaattisesti, vaan tiimiytymisen eteen pitää tehdä töitä. Hyvä tiimihenki tukee motivaatiota ja hyviin suorituksiin pääsemistä. Kuten joukkueurheilussa, paras tiimi ei ole se, joka on täynnä parhaita yksilösuorittajia, vaan se, joka puhaltaa tehokkaasti yhteen hiileen ja pelaa samaa peliä.

Keskustelun pohjalta jäin itsekin muistelemaan parasta tiimiä, jossa olen työskennellyt. Se oli tiimi, jossa oli nuorempia ja vähän seniorimpia, naisia ja miehiä ja erilaisia osaamisia, jotka täydensivät toisiaan. Kaikilla oli intohimo asiaan, jota työstimme, ja tiimin kesken vallitsi luottamus siten, että kissa uskallettiin tarvittaessa nostaa pöydälle. Jos jostakin oltiin eri mieltä, erimielisyys rajoittui asioihin, ei henkilökohtaisuuksiin. Rakentava kriittisyys tuki parhaan ratkaisun löytymistä, joka oli kaikkien yhteinen tavoite.

Tuollaisessa ilmapiirissä syntyi ihmeitä. Esimiehen rooli oli ylläpitää tuota kipinää, antaa vastuuta ja mahdollistaa kaikkien osaamisen tasapuolinen hyödyntäminen. Ei siis aivan vähäinen rooli!

Naisverkoston iltapäivästä jäi erityisesti mieleeni kolme asiaa, jotka pakottavat itsenikin jatkuvasti kehittymään johtajana:

1. Maailma muuttuu ja muutoksessa menestyy se yritys, joka pystyy houkuttelemaan ja pitämään motivoituneet, yhteisen arvomaailman jakavat tiimipelaajat. Näille osaajille on annettava selkeä, motivoiva päämäärä, luotava avoin ilmapiiri ja yhteiset toimintamallit sekä tarjottava mahdollisuus kehittyä ja kasvaa.

2. Muutoksen vauhti johtaa siihen, että strategiatyön täytyy sopeutua ohikiitävyyteen. Sen sijaan, että strategia olisi tiukasti seurattava toimenpidesuunnitelma, sen pitää joustavasti antaa puitteet, jonka sisällä kaikki, mikä auttaa yritystä pysymään hengissä ja menestymään, on strategiaa.

3. Työn kellotaajuuden kasvaessa meidän on pidettävä huolta itsestämme ja jaksamisestamme. Työn imu vie helposti mennessään, kun olemme koko ajan saatavilla. Hyvä suoritus vaatii kuitenkin levänneen mielen ja hyvän energiatason. Itsensä johtaminen onkin meidän kaikkien tärkeimpiä taitoja.

 

Tiina Koppinen

RILin hallituksen jäsen

Kuva: Aki RaskTakaisin edelliselle sivulle

Tiimalasista salmiakkiin

Teknisten alojen korkeakoulutettujen, kiinteistö- ja rakentamisalalla RILiläisten etunenäs...

Muuntojoustavuudella kohti kestävää rakentamista

Mikäli kaikilta uusilta ja peruskorjattavilta rakennuksilta vaadittaisiin hyvää muuntojous...