PALKAT NOUSUSSA - MIESTEN JA NAISTEN ANSIOISSA HUIMA ERO

Teksti: Henriikka Hellström
Kuva: Shutterstock

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin palkkakyselyn mukaan jäsenistön palkat ovat nousseet vuoden takaiseen verrattuna vajaan prosentin. Loka-marraskuussa 2017 kaikkien vakituista kokopäivätyötä tekevien vastaajien kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 536 euroa kuukaudessa ja vuotta aiemmin 5 486 euroa. Mediaanipalkka sen sijaan laski joitakin euroja vuoden takaisesta eli 5 020 eurosta 5 005 euroon kuukaudessa.

Kuukausipalkka sisältää peruspalkan lisäksi luontoisetujen verotusarvon ja eräät kuukausittain maksettavat muuttuvat palkan osat, kuten myyntiprovisiot. Se ei sen sijaan sisällä lomarahoja, ylityökorvauksia eikä vuosibonuksia. Palkka oli noussut kokopäivätöissä olevista vastaajista 49 prosentilla, pysynyt ennallaan 47 prosentilla ja laskenut neljällä prosentilla. Palkannousu oli keskimääräinen 453 euroa ja mediaani 300 euroa. Palkannousu oli noin 25 prosenttia kovempi kuin vuonna 2016, jolloin mediaani oli 200 euroa. Suurin osa palkankorotuksista perustui hyvään henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Myös uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa ja yleiskorotus nostivat palkkaa. Muita syitä olivat muun muassa siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuuden arviointiin perustuva muutos.

Naisten ja miesten kuukausiansioiden keskiarvot poikkesivat huomattavasti toisistaan. Vakituista kokopäivätyötä tekevien miesten kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 782 euroa kuukaudessa ja naisilla 4 716 euroa kuukaudessa. Miesten mediaani oli 5 262 euroa kuussa ja naisten 4 305 euroa kuussa.

Kokopäivätyössä käyvistä vastaajista 69 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä, kun luku oli vuotta aiemmin neljä prosenttiyksikköä pienempi. Julkisen sektorin tulospalkkioiden keskiarvo oli 2 367 euroa ja yksityisellä sektorilla vajaan kymppitonnin eli 9 351 euroa. Mediaani oli julkisella sektorilla 2 008 euroa ja yksityisellä 4 000 euroa. Tulospalkkiot pienenivät edellisvuodesta, jolloin lukema oli julkisella 3 162 euroa ja yksityisellä 10 279 euroa.

Työtahdissa havaittavissa kiristymistä

Luottamus nykyistä työnantajaa kohtaan on vastaajilla korkealla. Puolet kokee työpaikkansa tilanteen vakaaksi: lukema on noussut edellisvuodesta kymmenen prosenttiyksikköä. Usko oman työn säilyttämiseen on tätäkin vakaammalla pohjalla: lomautuksia ja irtisanomisia ei pidä todennäköisenä kukaan.

Työmäärä on puolella vastaajista ajoittain liian suuri, mutta toisaalta kolmannes kokee sen sopivaksi ja 15 prosenttia jatkuvasti liian suureksi. Lukemat ovat samalla tasolla edellisvuoden kyselyyn verrattuna. Työtahti on kiristynyt viime vuosina huomattavasti 13 prosentilla, jonkin verran 44 prosentilla ja pysynyt ennallaan 33 prosentilla vastaajista. Vakavia työuupumuksen oireita (10, asteikolla 1….10) ei tunne kukaan kyselyyn vastaajista, kun pahimman arvion jaksamisestaan antoi edellisvuonna seitsemän prosenttia. Tilanne tuntuu parantuneen kaikilla tasoilla, eikä esimerkiksi 14 prosenttia koe uupumusta lainkaan (1, asteikolla 1….10).

Vastaajat edustavat laajasti jäsenistöä

Kyselyn saivat sähköisesti loka-marraskuussa 2017 kaikki RILin valmistuneet työikäiset jäsenet. Se toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan kyselyn kanssa. Vastaavanlainen selvitys on tehty vuodesta 2002 lähtien. Vuoden 2017 palkkakyselyn vastausprosentti oli 28,5, joista miehiä oli 75 prosenttia ja naisia 25 prosenttia. Miesten keski-ikä oli keskimäärin 44 vuotta ja naisten 40 vuotta. Vastaajista 78 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla ja 22 prosenttia julkisella, johon kuuluvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Työsuhteista oli vakituisia 94 prosenttia ja määräaikaisia kuusi prosenttia. Lähes kaikki eli 97 prosenttia työskenteli kokopäiväisesti.

Vastaajat edustivat melko tasaisesti eri ikäisiä RILin jäseniä, aktiivisemmin vastasivat 30–34-vuotiaat. Toimialakohtaisesti vahvimmin oli edustettuna talonrakennus ja sektoreittain suunnittelu ja teollisuus. Toimiaseman mukaan eniten vastasivat jäsenet, jotka työskentelivät ylemmässä keskijohdossa, asiantuntijatehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Vuoden 2017 palkkakyselyn tulokset ovata saatavina tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle