Sovittelija
Asian käsittelyä varten nimetyn kokoonpanon jäsen.

 

Asiantuntija
RIL Sovittelun käyttämä puolueeton ja riippumaton henkilö, jolla on asiassa riittäväksi katsottava asiantuntemus.

 

Asianosainen
Osapuolet, jotka ovat hakeneet sovittelua. Yksipuolisessa hakemuksessa hakija ja toinen osapuoli.

 

Hakija
Yksipuolisen hakemuksen tehnyt osapuoli.

 

Hakemus
Kirjallinen ilmoitus, jolla asianosainen/asianosaiset haluavat saattaa asian sovitteluun.

 

Kokoonpano
Vireille tulleen asian käsittelyä varten koottava asiantuntijaryhmä.

 

Sovittelusopimus
Kirjallinen sopimus, jolla sovitaan, onko RIL Sovittelun ratkaisu osapuolia sitova vai suositus. Sopimus tehdään ennen sovittelun alkua.

 

Sovintosopimus
Kirjallinen sopimus, jossa kuvataan asianosaisten saavuttama sovinto.

 

Lausunto
RIL Sovittelun antama kannanotto. Lausunto annetaan yleensä yksipuolisesta hakemuksesta.

 

Suositus
RIL Sovittelun riidan osapuolille laatima sovintoesitys.

 

Ratkaisu
RIL Sovittelun päätös, joka annetaan sovittelusopimuksen tehneille osapuolille.