RIL Sovittelu tarjoaa sovittelu- ja neuvontapalveluita asiakkaan ja hankkeen tarpeista lähtien. Keskeiset puitteet näille tarjoavat kaksi vaihtoehtoista sovittelutapaa. Klikkaamalla seuraavassa otsikkolinkkejä pääset kyseisen mallin sääntöihin!

 

Fasilitatiivisessa sovittelussa

  • pyritään saamaan osapuolten intressit esiin ja neuvottelemaan niistä.
  • näkökulmana on ongelmanratkaisu.
  • sovittelija on asiantuntija sovittelutekniikoissa, mutta ei välttämättä sisällössä.
  • sovittelijan roolina on helpottaa kommunikaatiota.
  • osapuolet löytävät itse ratkaisun.

 

Evaluatiivisessa sovittelussa

  • pyritään sovintoon korostamalla osapuolten laillisia oikeuksia ja juridista järjestelmää.
  • voidaan arvioida, kuinka juttu päättyisi tuomioistuimessa.
  • sovittelija on asiantuntija konfliktin kohteena olevaan rakentamiseen ja/tai  oikeuteen liittyvissä sisältökysymyksissä.
  • sovittelija voi esittää perusteltuja sovintoehdotuksia osapuolille.
  • prosessissa voi erikseen auttaa siihen erikoistunut fasilitaattori.