Suomi on yksi johtavista maista rakennusten turvallisen ja terveellisen korjaamisen osaamisessa - nyt jos koskaan osaamistamme on jalostettava entistä tehokkaammin innovaatioiksi, joilla on kysyntää globaalisti

Suomi on yksi johtavista maista rakennusten turvallisen ja terveellisen korjaamisen osaamisessa. KIRA-alalla yhteinen ponnistuksemme − Kosteus- ja hometalkoot − tuotti osaamispolut eri ammattiryhmille jo vuonna 2013. Muodostimme lakiuudistuksilla, koulutuksilla ja pätevyyksillä uusista käytänteistä määrätietoisesti alan uuden normaalin.

Jatkuva yhdessä kehittyminen on kypsynyt pysyväksi toimintatavaksemme. Erinomainen esimerkki tästä on Terveet tilat 2028  -toimenpideohjelma. Poikkitieteellisten kehitysponnistelujemme lähtökohtina olivat turvallisuus ja terveellisyys.

Kuin varkain, olemme samalla edistäneet ympäristömme kannalta fiksua kehitystä. Parhainta ilmastoviisautta nimittäin on olemassa olevien rakennusten täysimääräinen hyödyntäminen. Jotta rakennus palvelee moitteettomasti käyttäjiään, sitä on huollettava ja kunnostettava suunnitelmallisesti. Remonttien lykkääminen voi aiheuttaa moninkertaiset kustannukset ja kestävän kehityksen näkökulmasta turhia ilmastovaikutuksia.

Globaalisti olemassa olevien rakennusten merkitys ilmastomuutoksen torjumisessa on huomattava. EU:n komissio tunnisti jo ennen Covid-19-pandemiaa laajamittaisen rakennusten kunnostamisen eurooppalaisen vihreän siirtymän mahdollisuudeksi. Rakennukset kuluttavat 40 % EU:n energiasta ja tuottavat 36 % kasvihuonekaasupäästöistä. Pandemia on toiminut katalysaattorina muutoksen nopeuttamisessa.

EU:n komissio julkaisi heinäkuussa Fit for 55 -paketin. Se sisälsi ehdotukset EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Aikaisemman ”Renovation Wave” -aloitteen tavoitteet ovat linjassa tämän kanssa – rakennusten korjaamista täytyy nopeuttaa ja korjaamisen volyymi on vähintään kaksinkertaistettava. Samalla tavoitellaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja pienempiä hiilipäästöjä koko elinkaari huomioiden.

Mitä Renovation Wave tarkoittaa lukuina? Rakennusten energiankulutusta vähennetään Euroopassa 14 % ja siihen liittyviä päästöjä 60 %. Vuotuinen rakennusten energiakorjausaste nostetaan 0,2 %:sta 3 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Rakennuksia peruskorjataan 220 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä.

Toteutuessaan Renovation Wave koskettaisi suurinta osaa EU:ssa asuvista 440 miljoonasta ihmisestä. Toimeentuloon ja arkeen vaikutettaisiin luomalla paikallisia työpaikkoja, parantamalla asuntojen ja työpaikkojen olosuhteita kaikkialla Euroopassa. Ilmastovaikutusten lisäksi korjattaisiin myös pandemian haavoittamaa taloutta.

Suomessa tiedämme, että energiakorjausten onnistuminen edellyttää terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmien huomioon ottamista. Tässä yhteensovittamisessa määrätietoinen vuosien kehitystyö on kasvattanut huomattavasti osaamistamme. Konversiokohteet, muuntojoustavat ja ilmastoviisaat rakennukset, rakennusaikojen nopeuttaminen, älykäs lämmitys ja jäähdytys, rakennusosien uudelleen käyttäminen ovat kaikki esimerkkejä energiatehokkuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden huomioivista ratkaisuista.

Meillä on siis täydet valmiudet ilmastoviisaiden sovellusten tuottamiseen ja edelleen kehittämiseen. Nyt jos koskaan osaamisemme on jalostettava entistä tehokkaammin innovaatioiksi, joilla on kysyntää globaalisti. Renovation Wave, Fit for 55 ja COP26 ovat iso mahdollisuus Suomelle.
 

*******************************

ROTI 2021 kokoaa yli 120 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2021
www.facebook.com/ROTI2021
www.roti.fi

 

Marita Mäkinen

ROTI 2021 Koulutus ja kehitys -paneelin jäsen
Johtaja, korjausrakentaminen ja tutkimukset
Ramboll Finland Oy

 

Takaisin listaukseen

Blogit