ROTI-raportin hyöty kasvu-uralla

ROTI 2023 -hankejohtajan kirjoitus päättää blogien sarjan - mitä seuraavaksi?

Lue lisää

Vastavalmistuneista pidettävä kiinni

Suhdanteen ei saa antaa haudata alleen KIRA-alan yhä pahenevaa osaajapulaa

Lue lisää

Liikenneinvestoinneilla kilpailukykyä ja hyvinvointia

Hyvin toimiva liikenneverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kasvun.

Lue lisää

Luontokato uhkaa rakentamista

Rakennetulla ympäristön alan toimijoilla on myös iso mahdollisuus silottaa toimillaan tietä kohti luontopositiivisuutta

Lue lisää

Parempaa kaupunkivihreää yhteistyöllä

Tiiviissä kaupunkirakenteessa olosuhteet ovat usein hyvin haastavia niin viherrakentamisen kuin vihreän menestymisen ja varsinaisen hoitotyönkin näkökulmasta. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että urbaanin vihreän suunnitteluhankkeissa kaikki prosessin osapuolet ymmärtäisivät asiantuntemuksen tärkeyden kaikissa prosessin vaiheissa

Lue lisää

Lineaaritaloudesta kiertotalouteen

Suomessa jätteiden hyödyntäminen materiaalina on alhaisella tasolla - muutos edellyttää toimia niin yrityksiltä kuin kotitalouksilta

Lue lisää

Rakennetun vihreän kunnossapito kunniaan!

Muutos on mahdollinen esimerkiksi parantamalla tiedonkulkua ja yhteistyötä alan sisällä suunnittelijoiden, rakentajien ja kunnossapitäjien kesken

Lue lisää

Kierrätyksestä uudelleenkäyttöön, jätteestä tuotteeksi?

Kiertotalouden terminologian ymmärrys on yllättävän tärkeää, sillä se vaikuttaa paitsi sopimiseen, myös raportointiin ja lopulta rahoitukseen

Lue lisää

Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus kohdistettava oikein

"Monen vesilaitoksen kohdalla olisi harkittava kumppanuutta naapurikuntien vesilaitosten kanssa, jotta taloudellinen vakaus ja toimintakyky olisi mahdollista turvata"

Lue lisää

Toteutunut teko on vaikuttava teko

Onnistunut kestävän kehityksen mukainen tavoite on sellainen, joka toteutetaan ja viedään käytäntöön

Lue lisää

Systeemisen muutoksen rakennusainekset

Elämme parhaillaan murrosvaihetta, jossa samanaikaisesti voidaan tunnistaa nykytilaa ylläpitäviä rakenteita sekä vahvasti jo erilaisesta tulevaisuudesta ponnistavia pilotteja, kokeiluja ja uudella toimintalogiikalla operoivia yrityksiä.

Lue lisää

Päästösuunnittelu osaksi kaikkia infrahankkeita

Infrarakentamisen kansallisen päästötietokannan kautta alan toimijoille tarjoutuu aiempaa parempi mahdollisuus päästöjen tunnistamiseen ja vähentämiseen

Lue lisää

Jatkuva kehitys on menestymisen elinehto

"Sopeudumme ja menestymme tulevaisuudessakin, kun hyväksymme jatkuvan muutoksen tilan, monipuolistamme osaamistamme ja vahvistamme yhteistyöverkkojamme."

Lue lisää

Hyvä elinympäristö osaavien tekijöiden työn tulos

"Vahva ja laaja osaaminen on ainoa tae siitä, että kykenemme rakentamaan turvallista ja viihtyisää, hyvää elinympäristöä"

Lue lisää

Taide vahvistaa paikan identiteettiä

Taide Metsolan päiväkodissa on syntynyt yhteistyössä käyttäjien kanssa

Lue lisää

Kestävyyssiirtymän massaliike puuttuu

"Onnistuaksemme meidän on rohkeasti yhdessä muutettava tuttuja menettelytapojamme, toimintakulttuuriamme ja koko arvoketjua"

Lue lisää

Systeemistä muutosta ei voi välttää

"Alan toimijalle on jäljellä vain valinta joko reaktiivisesti yrittää sopeutua – tai ottaa rohkean kokeilijan ja edelläkävijän rooli"

Lue lisää

Pientalojen energialoikka etenee

Tutkimuksen mukaan pientalot ovat jo energiaremontoinnin polulla - jatkossa tavoitteet saadaan aikaan parhaiten kannustamalla ja neuvonnalla, ei pakottamalla

Lue lisää

Uudistumista kohti vastuullisuutta!

Kun uudistumme kiinteistö- ja rakennusalalla kohti kokonaisvaltaisesti kestäviä ja vastuullisia tekoja, meillä on vielä parannettavaa sosiaalisen kestävyyden ja siihen liittyvän rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulman ymmärtämisessä ja arvioinnissa

Lue lisää

Sisustusarkkitehdin äRRäpäät

Kiertotalous tarjoaa toistaiseksi parhaat mallit tilasuunnittelijoiden työhön - mitä kuuluu kiertotalouden R-sääntöön?

Lue lisää

Mistä osaajia osaajapulaan?

"KIRA-alan vetovoiman parantaminen on edelleen välttämätöntä motivoituneiden ja kyvykkäiden opiskelijoiden saamiseksi"

Lue lisää

Rakennettu ympäristö tarjoaa päättäjille kasvun mahdollisuuksia

"Juuri valitulta eduskunnalta vaaditaan päätöksiä, jotka vähintään helpottaisivat KIRA-alan sääntelyä"

Lue lisää

Osaajakartoitus osoittaa: arkkitehtipula uhkaa taloutta

Millaisin keinoin pystymme lähivuosina vastaamaan arkkitehtien osaajapulaan?

Lue lisää

Vihreät arvot todeksi yhdessä oppimisen kautta

"Vihreä siirtymä toteutuu tietoisilla valinnoilla, joita pitää johtaa määrätietoisesti rakennetun ympäristön koko elinkaarella"

Lue lisää

Laadukas suunnittelu kunnioittaa käyttäjiä

Vastuullisen käsite on keskiössä ROTI 2023 -hankkeen taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja suunnittelua koskevassa osiossa

Lue lisää

ROTI 2023: Paukkuja uudistumiseen ja resursseihin

ROTI 2023 -hankejohtaja Janne Tähtikunnas aloittaa tekstillään blogikirjoitusten sarjan

Lue lisää