Muotoiluprosessista tutut luovat menetelmät ovat erityisen hyviä käyttäjäryhmien osallistamisessa sekä yhteistyön ja kommunikaation lisäämisessä

Kukkuu! Tiesitkö, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tehdään liian vähän muutoksia nykyisiin toimintatapoihin, ja liian usein ne tapahtuvat liian hitaasti. Tämä siitä huolimatta, että tiedämme kestävää elinympäristöä rakennettavan asukkaiden unelmat ja arkiset tarpeet sekä luonnon kantokyky huomioiden.

On toki totta, että tuo kokonaisuus on laaja ja hieman hankala hahmottaa. Miten se hiilineutraalius ja resurssiviisaus – ja mitä muita niitä nyt on – miten ne oikein saadaan aikaan? Eikö tässä olla puraisemassa liian isoa kakkua?

Hyviä kakun leikkaajia ovat muotoilijat, sillä useiden osa-alueiden tarpeiden ratkaisut syntyvät luonnostaan muotoiluprosessin osana. Muotoilun menetelmät auttavat rakentamaan tietoon pohjautuvia, tarvelähtöisiä palveluita.

Erilaisten käyttäjäryhmien osallistamisessa, yhteistyön ja kommunikaation lisäämisessä luovat menetelmät ovat vastaansanomattoman hyviä. Samalla voidaan kerätä tietoa ihmisten toiveista ja tarpeista. Tiedon avulla suunnitellaan parempaa, kauniimpaa ja sujuvampaa arkiympäristöä ja palveluita. Sosiaalisesta osallisuudesta syntyy arvoa, joka kannattelee yhteiskuntaamme monin tavoin. 

 

Osallistamisen polku näyttää mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen. Lue aiheesta lisää: www.taidekayttoon.fi/ratkaisujakuuntelemalla

 

Usein unohtuu, että ihminen on rakennetun ympäristön päähenkilö. Suunnittelijoiden ja valmistajien on pysähdyttävä kuuntelemaan käyttäjiä ja asukkaita. Osallisuus syntyy yhteisellä keskustelulla ja osallistumisen mahdollisuuksia tarjoamalla. Kaupunkilaisten mielipiteistä, ideoista ja toiveista voidaan muodostaa erilaisia kokonaisuuksia. Niitä voidaan kerätä esimerkiksi työpajoissa, joissa yhdessä kehittämällä voidaan tuottaa yhteisiä ideoita ja visioita.

Konkreettinen esimerkki asukaskehittämisestä tulee Seinäjoelta: Asemanseudun asukaspalautteessa nostettiin esiin huoli alikulkutunnelin pituudesta, mahdollisesta pimeydestä ja muista negatiivisista mielleyhtymistä. Nuorille suunnatuissa Assan visio -työpajoissa mietittiin, mikä tekee arkiympäristöstä viihtyisän ja mitä toiveita nuorilla on asemanseudulle.

Nuorilla oleva hiljainen tieto ja käyttäjäkokemus haluttiin mukaan alikulkutunnelin suunnitteluun. Työpajassa käytettiin taiteen menetelmiä, jotka aktivoivat mielikuvitusta siivittäen ajattelua totutun ulkopuolelle. Se on hyvä esimerkki julkisen taiteen voimasta: se voi toimia keskustelun herättäjänä ja yhteisöjen rakentajana.

Taiteen menetelmiä soveltavissa työpajoissa keskustelua ja ideointia on helppo avata ja laajentaa eri suuntiin. Pienestä yksityiskohdasta tai tarinasta voi syntyä kokonaisia ajatuspolkuja tai kantavia teemoja, ideoinnin ytimessä voivat olla esimerkiksi osallistujien omakohtaiset muistot tai havainnot. Taiteen avulla on luontevaa nostaa esiin myös kaupunkitilojen aineettomia arvoja esimerkiksi tilan tunnelmaa ja sitä, mistä tunnelma koostuu.

Kaupunki- ja aluekehittämisessä tarvitaan muotoiluosaamista ilmastomyönteisten ratkaisujen kehittämiseen. Uteliaisuus, vastuunkanto ja luottamus kasvavat kuuntelemalla käyttäjiä. Kuuntelemalla luodaan toimivia ratkaisuja ja säästetään resursseja. 

Tässä muutama vinkki, jotta päästään alkuun:

1. Varmistetaan asukkaiden osallisuus ja osallistuminen kuntien sekä palveluiden kehittämisessä. Ymmärretään käyttäjiä: käytetään enemmän aikaa kanssakäymiseen asukkaiden kanssa.
2. Annetaan asukkaille mahdollisuuksia verrata eri vaihtoehtoja, autetaan heitä kuvaamaan tarpeitaan, ymmärtämään mahdollisuuksia, reagoimaan tehtyjen valintojen vaikutuksiin.
3. Tuodaan kestävän kehityksen tavoitteet konkreettiseksi osaksi valintoja.
4. Paljastetaan, miltä tulevaisuus näyttää. Pystymme muuttumaan vain, jos osaamme kuvitella ja visualisoida muutoksen.
 

***************************'

ROTI 2021 kokoaa yli 120 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2021
www.facebook.com/ROTI2021
www.roti.fi

 

Anna Rikkinen

Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin jäsen
projektipäällikkö
Ornamo ry – Muotoilun asiantuntijajärjestö

 

Takaisin listaukseen

Blogit