Alan nuori osaaja

Alan nuori osaaja - Jesse Lietzén

Teksti: Jenni Ahola
Kuva: A-Insinöörit
 

Jesse Lietzén
Ikä: 32
Koti: Tampereen Tasanteella, jossa asuu puolisonsa ja kahden lapsensa kanssa
Valmistunut: Tampereen teknillisestä yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2013


Hangosta lähtöisin oleva Jesse Lietzén oli lukioikäisenä innostunut erityisesti matematiikasta ja teknisistä aineista. Rakennustekniikka vaikutti kiinnostavalta opiskelualalta.

”Rakennustekniikassa veti puoleensa erityisesti alan konkreettisuus. Olin myös kiinnostunut akustiikasta. Kun huomasin, että Tampereella rakennustekniikan puolella voisin koostaa sivuaineen akustiikan opinnoista, oli valinta selvä.”

Nykyään muun muassa kuorolaulua harrastava Lietzén kertoo, että kiinnostus akustiikkaa kohtaan on syntynyt musiikkiharrastusten kautta - kuten niin monella muullakin akustikolla. Itse akustiikkasuunnittelusta Lietzénillä oli kuitenkin ennen opintoja vain hatara mielikuva.

TTY:llä Lietzén totesi kuitenkin pian pitävänsä erityisesti juuri akustiikkasuunnittelun kursseista.

”Akustiikkasuunnittelussa kiinnostavaa on mielestäni erityisesti se, että ihminen on kaiken suunnittelun lähtökohta. Tavoitteena on se, että ihminen pystyy kokemaan tilat parhaalla mahdollisella tavalla.”

Opiskeluajan parhaana puolena hän pitää vapautta; jokainen saa syventyä itseään kiinnostaviin aiheisiin ja edetä omaan tahtiinsa. Lietzén sanoo omien opiskeluvuosiensa olleen kuitenkin ennen kaikkea työntäyteisiä.

”Minulla on ehkä tapana työllistää itseni kovemmin kuin olisi tarpeen.”


Työelämästä intoa opintoihin

Lietzénin into opintoja kohtaan kasvoi entisestään, kun hän pääsi jo opintojensa kandivaiheessa alan töihin. TTY:llä akustiikkasuunnittelun kursseja vetävä Mikko Kylliäinen vinkkasi Lietzénille vapaasta työpaikasta akustiikkasuunnittelutoimistossa.

”Varsinkin kun on kyse tällaisesta hieman eksoottisemmasta alasta, ei kaikki selviä pelkästään siellä koulun penkillä. Työskentelemällä opintojen aikana sain siis enemmän irti opiskelusta.”

Vuonna 2013 Lietzén sai valmiiksi diplomityönsä, jossa käsiteltiin välipohjien askeläänieristävyyden arviointia eri askelääniherätteiden perusteella. Diplomityö oli osa Tampereen teknillisen yliopiston ja Työterveyslaitoksen laajempaa tutkimusprojektia.

”Työni oli osa hyvin johdettua projektia, ja pääsin osallistumaan tutkimuksen etenemiseen. Lähes kaikki työn tekemisen aikana oli tavalla tai toisella minulle uutta, joten opin todella paljon uusia asioita.”
 

Lempilapsena digitaalinen akustiikkalaboratorio

Valmistumisen jälkeen Lietzén pääsi työskentelemään A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikköön, jossa on viihtynyt jo yli seitsemän vuoden ajan.

”Mielestäni täällä mieluisimpia ovat olleet laskentaan ja tuotekehitykseen liittyvät projektit, joissa pääsee auttamaan asiakasta ihan toisella tapaa.”

Lietzén kertoo pitävänsä myös rakennusakustiikan hankkeista, kuten koulurakennusten suunnittelusta ja muista vastaavan tyyppisistä hankkeista, joissa oman käden jälki näkyy hyvin konkreettisesti jälkikäteen.

”Yksi parhaiten mieleen painuneista projekteista oli varmasti Tampereen pääkirjasto Metson korjaustoimenpiteet ja uuden tilat, joiden suunnittelussa olimme mukana. Hankkeesta on jo aikaa, mutta se oli varmasti jollakin tavalla rajapyykki itselleni.”

Nykyään Lietzén toimii A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikössä projektipäällikkönä, teknologiaryhmän vetäjänä sekä akustiikan teknologiavastaavana.

”Yksi viime vuosien mielenkiintoisimmista projekteista töissä on ollut Digitaalisen akustiikkalaboratorion kehittäminen. Työkalun avulla pystymme laskemaan ja simuloimaan monenlaista akustiikkaan liittyvää, ja työkalua kehitetään jatkuvasti edelleen.”


Alan edistämistä moninaisin keinoin

Päivätyönsä lisäksi Lietzén on valmistumisensa jälkeen toiminut myös opettajana Tampereen yliopiston akustiikkasuunnittelun kursseilla.

”Tällä hetkellä aika ei enää riitä opettamiseen, mutta se on ollut mieluisaa hommaa. On mukavaa nähdä, miten opiskelijat hoksaavat jotain uutta.”

Opettamisen lisäksi hän on ehtinyt osallistua myös alan oppaiden luomiseen.

”Ensimmäinen opas, jossa olin mukana, tehtiin ympäristöministeriölle vielä TTY:n aikaan, ja käytännössä kandityöni pohjalta. Viimeisin opas on ollut Puuinfon äänikirja, jossa olen ollut mukana A-Insinöörien kautta”.

Lisäksi Lietzén on käynyt myös pitämässä puheenvuoroja alan kansainvälisissä konferensseissa.

Lietzéniä ehdotettiin tänä vuonna mukaan Vuoden nuori RILiläinen -palkinnon saajaksi, ja yksi ehdotuksen perusteluista oli juuri Lietzénin moninainen alan kehittämisen eteen tekemä työ. Hän itse mainitsee vahvuudekseen työelämässä erityisesti pitkäjänteisyyden, jolla jaksaa viedä asioita eteenpäin.

”Koen myös jossakin suhteessa olevani idealisti. Projekteissa otamme välillä isojakin haasteita vastaan. Mutta kun haasteet pureskelee tarpeeksi pieniksi palasiksi, niin hankkeiden kautta oppii paljon uutta, ja useimmiten saamme asiakkaalle juuri sitä, mitä on toivottu.”


Tutkimusta ja työelämää yhdistäen

Muutama vuosi sitten Lietzén aloitti myös tohtoriopinnot TTY:llä. Parin vuoden päästä valmistuvassa väitöskirjassa käsitellään puuvälipohjien askelääneneristystä.

”Tutkinnan alla ovat puuvälipohjiin liittyvät erityispiirteet. Diplomityön aikana tein pitkälti kokeellista tutkimusta askeläänieristykseen liittyen, mutta väitöskirjassa pääsen yhdistämään kokeelliseen tutkimukseen laskennallista osaamista siihen ja laskentatyökaluja.”

Ajatus väitöskirjan tekemisestä alkoi itää Lietzénin mielessä jo diplomityötä tehdessä.

”Tutkimuksen kautta pääsee kuitenkin vaikuttamaan siihen, miten asiat etenevät tällä alalla maailmalla.”

Lietzèn ei vielä osaa tarkemmin sanoa väitöskirjan jälkeisestä tulevaisuudestaan tutkimuksen parissa. Hän toteaa kuitenkin, että luultavasti jatkossakin hän pyrkii jossain määrin pysymään kiinni alan tutkimuksessa.

”Yritysmaailman ja tutkimuksen yhteensovitus on todella hyvä juttu molempiin suuntiin. Kun työskentelee suunnittelun parissa, pystyy määrittämään konkreettisemmin myös tarpeita tutkimukselle.”


Mielenkiinto ajaa eteenpäin

Lietzén on iloinen siitä, että akustiikkasuunnitteluun on panostettu Tampereen yliopistolla viime vuosina. Itse hän kokee, ettei voinut vielä omien opintojensa aikana saada yliopistolta kovin laajaa teoriapohjaa alalle.

”Tämä on varmasti yksi syy siihen, että istun nykyään siellä tutkijakoulun penkillä laajentamassa osaamistani.”

Opiskelijoita Lietzén kehottaa tekemään töitä erityisesti sen eteen, että he saisivat laajemman kokonaiskuvan opiskelemaltaan alalta. Miksi tiettyjä asioita opetetaan kussakin vaiheessa opintoja, ja välillä eri näkökulmista?

”Tämä on kuitenkin opiskelijoilta paljon vaadittu, joten pallo tästä täytyy heittää ennemminkin opettajien suuntaan.”

Akustiikka-alalle suuntautuminen mietitytti Lietzéniä tulevaisuuden työtilanteen kannalta vielä opiskeluaikoina. Hän kuitenkin päätti seurata mielenkiintoaan, ja kehottaa nykyisiä teekkareita samaan.

”Kun on kiinnostunut jostakin, niin se on sellainen voima, joka ajaa mihin vain. Itseään ei kannata vähätellä.”Takaisin edelliselle sivulle

Alan nuori osaaja - Sari Koskelo

"En kaipaa niinkään ansioita itselleni vaan tiimille."

Alan nuori osaaja - Sonja Laasonen

Nuori osaaja erikoistuu purettavuuteen suunnittelussa

/ Ril twitterissä

/ Ril facebookissa