Alan nuori osaaja

Alan nuori osaaja - Pyry Piispanen

Teksti: Mari Rantamäki
Kuva: Päivi Tuuri

 

Kuka: Pyry Piispanen

Ikä: 28

Valmistunut: DI:ksi 2017 Aalto-yliopistosta

Asuu: Helsingissä

 

Pyry Piispanen kiinnostui yhdyskunta- ja ympäristötekniikan alasta ympäristöalalla työskentelevien vanhempiensa kautta. Ala nousi esille jälleen lukiossa mahdollisia jatko-opintovaihtoehtoja selaillessa. Silloisen Teknillisen korkeakoulun tarjonta innosti matematiikasta ja fysiikasta kiinnostunutta nuorta miestä eniten.

TKK:n yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman sivupolulta löytyi georakentamisen pääaine Esikuvina alanvalinnassa toimivat myös jo alalla työskentelevät tutut.

”Sivuainevalinnallani repäisin ja otin tuotantotalouden puolelta strategisen johtamisen. Lisäksi luin vielä pääaineeni tueksi rakenteiden mekaniikkaa. Rakensin opinnoistani omannäköiseni yhdistelmän”, hän summaa.

 

Palkitseva hyppy tuntemattomaan

Piispanen on kerryttänyt alan työkokemusta jo monipuolisesti.

Hän toimi Rambollilla neljä ja puoli vuotta geotekniikan parissa esimerkiksi nuoremman suunnittelijan tehtävissä ja erilaisissa kehityshankkeissa. Kandidaatin tutkielman ja diplomityön hän teki yritykselle tutkijan roolissa ja kesällä hänet saattoi löytää tekemästä maakairauksia.

Nykyiseen tuotepäällikön tehtäväänsä, maa- ja kalliorakennusalan erikoistuotteita myyvään Solcon Oy:hyn, Piispanen kertoo päätyneensä sattumusten summan kautta. Solconista sekä yrityksen omistava ViaCon Oy:stä otettiin yhteyttä, sillä yrityksissä oltiin kiinnostuneita löytämään Solconille hyvä jatkaja, kun yrityksen perustaja Pekka Salmenhaara jää eläkkeelle. Uuden oppiminen ja itsensä haastaminen houkuttelivat Piispasta. Ensi vuonna hän on jo vastuussa yrityksen liiketoiminnasta.

”Valinta oli hyppy tuntemattomaan, mutta arvasin, ettei kovin huonostikaan voi käydä. Lopuksi sitä laskeutuu aina jaloilleen”, hän iloitsee.

Hieman yli vuoden tehtävässä toimittuaan nuorella tuotepäälliköllä on hyvä olo.

”On hauska juttu, että työni on todellisuudessa melko kaukana siitä, mitä moni ajattelee myyntityöstä”, hän kertoo.

Hän lisää kuitenkin, että teknisiin myyntitehtäviin on Suomessa todella vaikeaa saada työntekijöitä. Sen sijaan Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa tekninen myyntityö on haluttua.

”Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on todella vaikeaa saada insinöörejä hyppäämään kuvitteellisen ajan yli myyntikeskeskeiseen organisaatioon, Piispanen toteaa ja toivoo tilanteeseen muutosta.

Oman hyppynsä jälkeen nuori tuotepäällikkö on huomannut pääsevänsä tekemään jopa aiempaa enemmän suunnitelmia työmaille ja miettimään niiden lopullista toteutusta. Työhön kuuluu myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kouluttamista sekä yhteydenpitoa laajasti alan toimijoiden kanssa.

Vapaa-aikansa Piispanen pyhittää urheilulle ja rentoutumiselle. Puhelin on silloin sivuosassa.

”Työ voisi viedä kokonaan mukanaan, mutta itseään ei saa polttaa loppuun.”

 

Ala tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Työuran varrelle on osunut jo monia hienoja hetkiä.

Piispanen kertoo, että kun yrityksen toimitusjohtaja Pekka Salmenhaara oli ensimmäisiä kertoja matkoilla, Solconin pyörittäminen sujui ongelmitta. Sen huomaaminen tuntui hienolta. Lisäksi Piispasen mielestä parhaita asioita työssä ovat itsensä haastaminen ja luottamus, jota hän on saanut osakseen. Omien onnistumisten näkeminen on myös todella palkitsevaa.

Rakennusalaa ei yleisesti ole mielletty kaikkein trendikkäimmäksi, mitä Piispanen ei ymmärrä. Alan parhaita puolia hänen mielestään ovat monipuoliset työtehtävät, hyvä työllistymisaste ja alan verkostojen kautta syntyneet lämpimät välit muihin alan toimijoihin. Hän muistuttaa, että alan sisällä pystyy liikkumaan hyvin myös sivusuunnassa, eli tekemään töitä muuallakin kuin sektorilla, jolle on alun perin kouluttautunut.

Myös diplomityö on tuonut mukanaan hienoja kokemuksia.

Piispanen teki massastabiloinnin pitkäaikaistoimivuutta käsittelevää diplomityötään kaksi vuotta. Hän on kirjoittanut sen pohjalta työnsä ohjaajan ja valvojan kanssa tieteellisiä julkaisuja. Tutkijan työtäkin on siis tullut kokeiltua, eikä akateeminen ura ole hänen mielestään mahdoton ajatus.

Viimeksi Piispanen esitteli tutkielmansa tänä syksynä Geotekniikan päivillä. Hän ylsi kärkikolmikkoon kilpailussa vuoden parhaasta geotekniikan alan diplomityöstä.

 

Diplomi-insinööri oppii nopeasti

Nopea oppimis- ja omaksumiskyky kuuluvat Piispasen mukaan diplomi-insinöörien tärkeimpiin taitoihin.

”Voit oppia lyhyessä ajassa mitä vain haluat.”

Piispanen korostaa tiedonjanoisuuden ja kiinnostuksen alan muutoksiin olevan diplomi-insinööreille oleellisia ominaisuuksia. Kukaan ei selviä pelkästään opintojen kautta hankituilla tiedoilla.

Omaa alavalintaansa miettivää fuksia hän neuvoo hakeutumaan nopeasti alan töihin, sillä työkokemus on alalla tärkeässä roolissa.

”Yhdessä kesässä saa jo aika hyvän näkemyksen erilaisista tehtävistä.”

Hän neuvoo testaamaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti opintojen aikana kaikkea mahdollista, ja osallistumaan esimerkiksi ammattiainekerhojen tapahtumiin, joiden tarkoituksena on esitellä alan eri puolia ja yrityksiä.

Verkostoitumisellakin on oma merkityksensä.

”On mukavaa mennä alan tapahtumiin ja huomata, että tunnen alan tekijät. Ja siitä on myös hyötyä, että ihmiset muistavat sinut.”



Takaisin edelliselle sivulle

Alan nuori osaaja - Sari Koskelo

"En kaipaa niinkään ansioita itselleni vaan tiimille."

Alan nuori osaaja - Sonja Laasonen

Nuori osaaja erikoistuu purettavuuteen suunnittelussa

/ Ril twitterissä

/ Ril facebookissa