Renovation Wave suomalaisittain

Suomi on yksi johtavista maista rakennusten turvallisen ja terveellisen korjaamisen osaamisessa - nyt jos koskaan osaamistamme on jalostettava entistä tehokkaammin innovaatioiksi, joilla on kysyntää globaalisti

Lue lisää

Digitalisaatio mahdollistaa laadukkaan opetuksen ja koulutusyhteistyön

"Monimuotoinen opetus on tullut jäädäkseen", toteaa ROTI 2021 Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja Mirja Illikainen

Lue lisää

Asumisen vapaus ja valinnan mahdollisuudet

Asuntopolitiikan lähtökohtia täytyisi arvioida nykyistä laajemmin erilaisten asujien tulevaisuuden kautta

Lue lisää

Yhtiömallilla yli kuntarajojen

Länsimetro on edelläkävijä suurten julkisten hankkeiden toteutuksessa hankeyhtiömallilla, jolla saavutetaan useita etuja

Lue lisää

Kehitys osaamisen varassa

Nykyisiä alan ammattilaisia on koulutettava jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaan muutostarpeisiin alalla

Lue lisää

Hyvä suunnittelu luo arvoa rakennetulle omaisuudelle

Niin meillä kuin maailmalla tehdyt tutkimukset osoittavat, että suunnittelun ja arkkitehtuurin hyvä laatu nostaa itsessään rakennuksen arvoa

Lue lisää

Onko asumisviihtyvyys laskussa?

Korjausrakentamiseen liittyvien haasteiden ratkominen on olennaista myös asumisviihtyvyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa

Lue lisää

Elävöittävä toimisto vai kuolettava etätyö?

Yhteisöllisyys ruokkii innovaatioita - millaiset tilaratkaisut tukevat tulevaisuudessa parhaiten organisaatioiden yhteisöllisyyttä?

Lue lisää

Ajan kerrostumien äärellä

Kuinka taide ympärillämme saa ajattelemaan suurempaa kuvaa?

Lue lisää

Korjausvelan kasvun pysäyttäminen nostaa palvelutasoa

Vuoden 2020 osalta väylien kunnon paraneminen osoittaa, että kunnon heikkenemisen ei tarvitse olla vääjäämättömästi etenevä kehityskulku tulevaisuudessakaan

Lue lisää

Smart City – isäntä vai renki?

Smart city tarkoittaa uusia älykkäitä ratkaisuja ja toimintatapoja. Samaan aikaan kehityksellä on kuitenkin myös oltava suunta ja tavoite - älykkäiden ratkaisujen on tuettava ihmisten ja luonnon hyvinvointia

Lue lisää

Tampereella taide on osa raitiotietä

Taide tukee ja visualisoi raitiotielle asetettuja tavoitteita, kuten kestävän kehityksen päämääriä, julkisen liikenteen houkuttelevaksi tekemistä ja ympäristön viihtyisyyden lisäämistä

Lue lisää

Restaurointiprojekti vaatii luovuutta ja historian kunnioitusta

Aikaa kestäviä, laadukkaita rakennuksia luodessa tarvitaan monialaista osaamista

Lue lisää

Onnistunut taide rakennetussa ympäristössä?

Onnistunut taidehanke vaatii osana rakennettua ympäristöä luottamusta ja monialaista yhteistyötä sekä ennen kaikkea taiteen hankintaprosessien kehittämistä

Lue lisää

Kumppanuudella parempaa rakennettua ympäristöä

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus laatia kaavoja sitä mukaa kuin yhteiskuntakehitys niin vaatii. Kestävä yhdyskunta ja elinympäristö syntyvät yhteistyössä toteuttajien kanssa.

Lue lisää

Yhdyskuntatekniikka positiivisesti näkyväksi

Ympäristön koettu laatu vahvistaa asukkaiden kiintymystä ja ylpeyttä omasta lähiympäristöstään

Lue lisää

Tulevaisuuden visioiminen luovien menetelmien avulla helpompaa

Muotoiluprosessista tutut luovat menetelmät ovat erityisen hyviä käyttäjäryhmien osallistamisessa sekä yhteistyön ja kommunikaation lisäämisessä

Lue lisää

Julkinen tila saa olla arkkitehtuuriltaan näyttävä

Länsimetron asemiin tuotu arjen estetiikkaa - taide kaupunkiympäristössä tukee hyvinvointia ja terveyttä

Lue lisää

Infra-alan digitalisaatiosta vetoapua osaavan työvoiman saatavuuteen

Digitalisaatioon panostaminen on olennaista niin infra-alan tuottavuuden kehittämisessä kuin sen varmistamisessa, että alalle saadaan osaavaa työvoimaa

Lue lisää

Kaunista, kestävää, yhdessä!

Mitkä ovat arkkitehtien osaamisalueita, jotka tulee huomioida siirryttäessä laajamittaisesti puu- ja vähähiiliseen rakentamiseen, yrittäen tehdä se vieläpä kauniisti?

Lue lisää

Rakentamisessa kohti kiertotalousyhteiskuntaa

Kiertotaloudessa on otettu ensiaskelia, mutta vauhti on liian hidas - mitkä ovat seuraavat vaaditut askeleet matkalla kohti kiertotalousyhteiskuntaa?

Lue lisää

Edessä miljoona mahdollisuutta?

Pandemia kiihdyttää entisestään rakennuksiin kohdistuvia muutostarpeita - miten uhka epäkuranteista neliöistä muutetaan yhdessä mahdollisuudeksi luoda parempaa?

Lue lisää

Vihreä siirtymä on myös kulttuurinen muutos

Käytännön toimien lisäksi muutoksessa on pakko huomioida myös inhimilliset tekijät, muistuttaa Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin puheenjohtaja Markku Hedman

Lue lisää

Kuka haluaa palkata ulkomaalaisen?

Kansainvälisten osaajien integrointi alalle on yksi keskeisimmistä keinoista vastata alan osaajapulaan, muistuttaa Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja Mirja Illikainen

Lue lisää

Mittavat saneerausinvestointitarpeet varjostavat vesihuoltoalan uudistumiskykyä

Kansallinen vesihuoltouudistus antaa toivoa muutoksesta parempaan, kirjoittaa Yhdyskuntatekniikka-paneelin puheenjohtaja Osmo Seppälä

Lue lisää

Liikenneverkot vaativat tasapainoista ajattelua

Näyttävien investointien sijasta tarvitaan jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä

Lue lisää

Kestävä rakennettu ympäristö on edellytys elinvoimaiselle yhteiskunnalle

ROTI 2021 -hankejohtajana toiminut RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen aloittaa ROTI 2021 -blogikirjoitusten sarjan

Lue lisää