Rakennetulla ympäristön alan toimijoilla on myös iso mahdollisuus silottaa toimillaan tietä kohti luontopositiivisuutta

Ihmisten toiminta valtaa vuosi vuodelta enemmän tilaa heikentäen elinympäristöjen laatua. Maailmasta on häviämässä miljoonia lajeja, ja rakennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli tässä kaikessa.

Kiinteistö- ja rakennusalan luontovaikutukset ovat tiivistetysti;

  • Rakennusala on 5. suurin maankäyttöön ja 6. suurin luontokatoon vaikuttava toimiala Suomessa
  • KIRA-ala käyttää 32 % Suomessa käytetyistä raaka-aineista
  • Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki on 30 % Suomen hiilijalanjäljestä
  • Rakentaminen aiheuttaa 50 % Suomen metsäkadosta 

Rakennusteollisuus RT laati biodiversiteettitiekartan, jolla rohkaistaan koko alaa luontopositiiviseen siirtymään. Suojelun lisäksi tarvitaan huomattava määrä muita toimia, joilla voidaan tuoda luonto lähemmäksi rakennettua ympäristöä. Rakennetulla ympäristöllä on suuret vaikutukset, mutta samanaikaisesti iso mahdollisuus silottaa omilla toimillaan tietä kohti luontopositiivisuutta. Luonto pitää tuoda osaksi kaikkea päätöksentekoa.

Alueiden- ja maankäyttö on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei Suomen luonnon tila tai luontoarvoiltaan merkittävät alueet heikkene näiden toimien myöstä. Alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoittamisessa ja lupakäytännöissä täytyy ottaa käyttöön kriteerit, jotka tukevat biodiversiteettiä edistävien ratkaisuiden kehittämistä, käyttöönottoa ja yleistymistä. 

Sääntelyä on kehitettävä niin, että rakennusala voi tarjota luontopositiivisia ratkaisuja ja luonnonvarojen kulutusta ja maankäyttöä voidaan vähentää. Päätöksenteon tueksi myös kansallista datapohjaa elinkeinoelämän luontovaikutuksista pitää parantaa.

Suunnittelussa on huomioitava rakennusten ja infran koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Samalla on edistettävä kiertotalousratkaisuja, luonnonvarojen ja luonnontilaisten alueiden säästämistä, pitkäikäisyyttä sekä nykyisen kiinteistökannan ja infran hyödyntämistä ja kehittämistä uuden rakentamisen sijaan. Luontopohjaisten ratkaisujen ja ekosysteemien toiminnallisen monimuotoisuuden lisääminen täytyy ottaa keskeisesti mukaan suunnitteluun ja arkkitehtuuriin.

Hankintaan tarvitaan kriteerit, jotka suosivat luontoa huomiovia ja biodiversiteettiä edistäviä ratkaisuja. Hankintoja suunniteltaessa on keskusteltava tarjolla olevista innovatiivisista ratkaisuista ja keinoista biodiversiteettivaikutusten hallitsemiseksi. Hankintakriteerien on mahdollistettava nykyistä paremmin kokeilut sekä palkittava luontovaikutusten huomiointi.

Rakennusalan yritysten on kyettävä luomaan uudistavia ratkaisuja, joilla pystytään parantamaan paikallisia luontoarvoja lähtötilanteeseen verrattuna. Yritysten pitää tuoda luonto osaksi liiketoimintastrategioita ja muodostaa toimenpideohjelmat biodiversiteetin integroimiseksi liike-toimintamalleihin.

Tutustu rakennusalan biodiversiteettitiekarttaan osoitteessa www.rt.fi/luonto

**********

ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

 

Juha Laurila

ROTI 2023 -hankkeen Liikenneverkot-paneelin jäsen
Johtaja, elinkeinopolitiikka, INFRA ry / Rakennusteollisuus Rt ry

Kuva: Rakennusteollisuus Rt ry

 

Takaisin listaukseen

Blogit