Suhdanteen ei saa antaa haudata alleen KIRA-alan yhä pahenevaa osaajapulaa

Ei ole uutinen, että kiinteistö- ja rakennusala on poikkeuksellisen riippuvainen taloutemme suhdannevaihteluista. Taantuma vaikuttaa yllättävän meidät joka kerta yhtä täydellisesti – myös kuluvana vuonna.

Työ- ja elinkeinoministeriön lokakuuta koskevien tilastojen mukaan pelkästään insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä oli lomautettuna yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden takaiseen. Huolestuttavinta on, että samana ajanjaksona korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työttömyys on kasvanut yli kolmanneksella. Heistä ylemmän korkeakoulutuksen suorittaneita on työttömänä nyt enemmän kuin ennen koronakriisiä.  

Kuluvan vuoden aikana on toteutettu useita selvityksiä, jotka osoittavat, että pitkään jatkunut osaajapula syvenee seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Haastavin tilanne on kuntasektorilla. Muun muassa arkkitehtuurin alan osaamista ja osaajatarvetta koskeneen selvityksen mukaan yli 40 prosenttia nykyisistä kunnilla työskentelevistä arkkitehdeista on eläköitymässä tällä vuosikymmenellä. Lähes 70 prosentissa selvitykseen osallistuneista kunnista – erityisesti yli 50 000 asukkaan kaupungeissa – arkkitehtuurin alan työvoiman saatavuus on heikkoa jo nyt. Vastaavasti Kuntaliiton keväällä 2023 tilaamaan selvityksen mukaan kunnissa jäi täyttämättä 22 prosenttia teknisen toimialan työpaikoista vuonna 2022.  

Pitkään jatkuneen osaajapulan vaikutukset näkyvät aiemmin lähes täystyöllisyydestä nauttineilla ammattikunnilla, kuten arkkitehdeilla, nimenomaan lomautuksina. Työnantajat haluavat pitää osaavasta työvoimastaan kiinni. Lokakuun lopussa lomautettuna oli 84 arkkitehtia, mikä on lähes 4,5-kertainen määrä vuoteen 2022 verrattuna.

Samaan aikaan lomautettuja insinöörejä oli 1 059 ja diplomi-insinöörejä 268 – kolminkertaisesti vuoden takaiseen verrattuna. Arkkitehtien ja vastavalmistuneiden arkkitehtien osalta työttömyysluvut osoittavat jopa pientä taittumisen merkkiä verrattuna syyskuun vastaaviin lukuihin. Jää nähtäväksi, onko arkkitehtien neljä prosenttiyksikköä parantuneessa työllisyydessä kyseessä työttömyyden kasvun aito taittuminen vai tilastollinen poikkeama.
 

Pula kestävän rakentamisen ja korjausrakentamisen ammattilaisista

Noin puolet nykyisestä rakentamisesta on korjausrakentamista tai olemassa olevan rakennuskannan muutoshankkeita. Vallitseva taantuma onkin ensisijaisesti uudisrakentamisen ja erityisesti asuntorakentamisen kriisi. Asuinrakentamisen hankkeita on käynnistynyt kuluvan vuoden aikana vähemmän kuin koskaan 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Samanaikaisesti niin yksityis- kuin kuntasektori kamppailevat työvoiman osaamisen haasteiden kanssa. Erityisesti kaivataan kestävän rakentamisen, digitalisaation ja korjausrakentamisen osaajia. Vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki ja aikanaan valmistuvat alueidenkäyttölaki ja yhdyskuntarakentamislaki tulevat osaltaan vain lisäämään KIRA-alan osaamisvaatimuksia, koskien muun muassa rakentamisen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta.

Kun alalta poistuu seuraavan vuosikymmenen aikana huomattava määrä osaajia ja tulevat ikäluokat pienenevät pienenemistään, eivät nykyiset koulutusmäärät ja kansainväliset osaajat yksin pysty täyttämään KIRA-alan osaajavajetta. Ensiarvoisen tärkeää onkin nyt yhdessä varmistaa, että yhtäkään nykyisessä suhdannetilanteessa valmistuvista kiinteistö- ja rakennusalan uusista osaajista ei menetetä. Tarvitsemme kipeästi motivoituneita ammattilaisia alalle kehittymään ja vastaamaan alan tulevaisuuden haasteisiin.

Tähän haasteeseen vastaamisessa on yhtäläisen tärkeä rooli niin alan yrityksillä, järjestöillä kuin kuntasektorilla. Nyt jos koska on oikea hetki sitouttaa ja palkata vastavalmistunut KIRA-alalle.
 

* Arkkitehtuurin alan työvoima- ja osaamistarveraportti (2023)
* Kuntaliitto: Teknisen toimen asiantuntijapula kunnissa (2023)
* Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
* Akava Works työttömyys- ja lomautuskatsaukset
 

********

ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.
Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

 

Pia Selroos

ROTI 2023-hankkeen Koulutus- ja kehitys -paneelin jäsen
Erityisasiantuntija, Suomen arkkitehtiliitto SAFA

Kuva: SAFA

 

Takaisin listaukseen

Blogit