Systeemistä muutosta ei voi välttää

"Alan toimijalle on jäljellä vain valinta joko reaktiivisesti yrittää sopeutua – tai ottaa rohkean kokeilijan ja edelläkävijän rooli"

Lue lisää

Pientalojen energialoikka etenee

Tutkimuksen mukaan pientalot ovat jo energiaremontoinnin polulla - jatkossa tavoitteet saadaan aikaan parhaiten kannustamalla ja neuvonnalla, ei pakottamalla

Lue lisää

Uudistumista kohti vastuullisuutta!

Kun uudistumme kiinteistö- ja rakennusalalla kohti kokonaisvaltaisesti kestäviä ja vastuullisia tekoja, meillä on vielä parannettavaa sosiaalisen kestävyyden ja siihen liittyvän rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulman ymmärtämisessä ja arvioinnissa

Lue lisää

Sisustusarkkitehdin äRRäpäät

Kiertotalous tarjoaa toistaiseksi parhaat mallit tilasuunnittelijoiden työhön - mitä kuuluu kiertotalouden R-sääntöön?

Lue lisää

Mistä osaajia osaajapulaan?

"KIRA-alan vetovoiman parantaminen on edelleen välttämätöntä motivoituneiden ja kyvykkäiden opiskelijoiden saamiseksi"

Lue lisää

Rakennettu ympäristö tarjoaa päättäjille kasvun mahdollisuuksia

"Juuri valitulta eduskunnalta vaaditaan päätöksiä, jotka vähintään helpottaisivat KIRA-alan sääntelyä"

Lue lisää

Osaajakartoitus osoittaa: arkkitehtipula uhkaa taloutta

Millaisin keinoin pystymme lähivuosina vastaamaan arkkitehtien osaajapulaan?

Lue lisää

Vihreät arvot todeksi yhdessä oppimisen kautta

"Vihreä siirtymä toteutuu tietoisilla valinnoilla, joita pitää johtaa määrätietoisesti rakennetun ympäristön koko elinkaarella"

Lue lisää

Laadukas suunnittelu kunnioittaa käyttäjiä

Vastuullisen käsite on keskiössä ROTI 2023 -hankkeen taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja suunnittelua koskevassa osiossa

Lue lisää

Sähkötön nyky-yhteiskunta on mahdottomuus

Vaikka Suomen energiainfrastruktuurin kuntoa ja toimintakykyä voidaan pitää hyvänä, vaatii sen ylläpito sekä mahdollisuudet vastata energiamurrokseen, investointeja ja kehityspanoksia.

Lue lisää

Maassa maan tavalla – kielikylpyä suomalaisittain

"On kohtuuton vaatimus, että suomen kielen taito on edellytys työpaikan saamiselle", kirjoittaa Mirja Illikainen, Koulutus ja kehitys -paneelin pj.

Lue lisää

Liikenneverkot - Suomen tulevaisuuden avaintekijä

Liikenneväylät on nähtävä investointina, ei kulueränä. Ilman toimivia väyliä koko yhteiskunnan turvallisuus vaarantuu.

Lue lisää

Rusinat pullasta?

Vain systeeminen muutos mahdollistaa vihreän siirtymän alalla, toteaa Rakennukset-paneelin puheenjohtaja, prof. Heidi Falkenbach

Lue lisää

ROTI 2023: Paukkuja uudistumiseen ja resursseihin

ROTI 2023 -hankejohtaja Janne Tähtikunnas aloittaa tekstillään blogikirjoitusten sarjan

Lue lisää