Pyydetyt lausunnot

Alla ovat RILiltä pyydetyt lausunnot. Vaikuta lausuntoon lähettämällä omat kommenttisi lausunnolla olevasta dokumentista RILille määräaikaan mennessä. Alan kehityksen seuraamisen helpottamiseksi listalla pidetään ajoittain myös jo hieman vanhentuneita lausuntopyyntöjä.


Lausuntopyyntö ja määräaika:

Tällä hetkellä ei avoimia RILiltä pyydettyjä lausuntoja.


Auttamalla RILiä lausunnon valmistelussa saat

  • Painoarvoa lausunnossa esitetyille näkökulmille
  • Lisäjakelukanavan ja volyymia mahdollisesti toisaalla jo esiin nousseille näkökulmille
  • Yleisesti näkyvyyttä toimikunnallenne/tekniikkaryhmällenne ja erikoisalallenne
  • RILille näkyvyyttä johtavien asiantuntijoiden verkostona


Työvaiheet lausunnon jättämiseksi:

  • RILin toimikunta/tekniikkaryhmä/jäsen valmistelee lausunnon tai sen osia
  • Teksti lähetetään RILin toimistolle osoitteella janne.tahtikunnas@ril.fi
  • Toimisto hoitaa sisällön kokoamisen ja muokkauksen, viimeistelyn, viralliset allekirjoitukset ja postituksen