Väylät, liikenne ja logistiikka -tekniikkaryhmä

Väylät, liikenne ja logistiikka -tekniikkaryhmän toimialueena on kaikkien liikennemuotojen (maa-, vesi- ja ilmaliikenne) henkilö- ja tavaraliikenne, niihin liittyvä infrastruktuuri sekä näihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö. Tekniikkaryhmä jatkaa vanhan liikenne- ja kuljetusjaoston työtä ja jaoston jäsenet siirretään suoraan tekniikkaryhmän jäseniksi.

Teknikkaryhmässä on edustettuna sekä julkisella että yksityisellä sektorilla liikennesuunnittelun ja -tutkimuksen parissa toimivia tahoja. 

Tekniikkaryhmän tavoitteena on aktivoida liikenne- ja kuljetusalan jäseniä siten, että RILissä toimisi jatkossa aktiivinen liikenne- ja kuljetusalan asiantuntijoiden keskustelufoorumi.

Tavoitteeseensa tekniikkaryhmä pyrkii järjestämällä omien kokouksiensa yhteydessä kaikille avoimia teemakokouksia, joissa esitellään ja keskustellaan jostain ajankohtaisesta aiheesta tai hankkeesta. Lisäksi järjestetään erillisiä liikenne- ja kuljetusalan ajankohtaisia asioita käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Alalla toimivien ihmisten tutustuttamiseksi toisiinsa tekniikkaryhmä järjestää myös vapaamuotoisia sosiaalisia tilaisuuksia, joissa voidaan keskustella alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

 

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Olli Holm
Väylävirasto
040 564 8869
olli.holm(at)vayla.fi

 

Samuel Tuovinen
Espoon kaupunki
046 877 1840
samuel.tuovinen(at)espoo.fi

Matti Levomäki
Mermec Group
matti.levomaki(at)mermecgroup.com

Pasi Hölttä
NRC Finland
040 525 8838
pasi.holtta(at)vr.fi

Ossi Inkiläinen
NRC Group
ossi.inkilainen(at)nrcgroup.fi

Matti Kiljunen
ELY-keskus, Varsinais-Suomi
040 027 5572
matti.kiljunen(at)ely-keskus.fi

Eva Lodenius
Sipoon kunta
050 369 7470
eva.lodenius(at)sipoo.fi

Anna Pätynen
Helsingin kaupunki
anna.patynen(at)hel.fi

Matti-Pekka Rasilainen
Seniorijäsen
0500 439 595
mprasilainen(at)gmail.com

Pipsa Eklund
Traficom
pipsa.eklund(at)traficom.fi

Teekkarijäsen, Aalto-yliopisto
Jani Järviluoto
jani.jarviluoto(at)aalto.fi

Teekkarijäsen, Tampereen yliopisto
Mikko Karintaus
mikko.karintaus(at)tuni.fi

Teekkarijäsen, Aalto-yliopisto
Aino Lahnalampi
aino.lahnalampi(at)aalto.fi

 

RILin hallituksen edustaja
Miia Kari
miia.kari(at)vayla.fi

Janne Tähtikunnas
RILin toimiston edustaja
0400 893 583
janne.tahtikunnas(at)ril.fi