LIVIn strategia

MISSIO
LIVI toimii LVI-alalla vaikuttavien diplomi-insinöörien yhdyssiteenä edistäen heidän ammatillista, yhteiskunnallista ja keskinäistä sosiaalista toimintaa sekä vaikutusmahdollisuuksia.

VISIO
LIVI ry on arvostettu ja aktiivinen asiantuntijayhdistys, joka uudistuu ja vastaa ajan haasteisiin.

STRATEGIA

Hallitus johtaa toimintaa ja ammatillinen vaikuttaminen kohdistetaan vuotuisesti valittavaan painopistealueeseen. LIVIn ammatillinen toiminta ja vaikuttaminen tehdään yhteistyössä RILin Energia ja talotekniikkaryhmän kanssa ja sosiaaliset aktiviteetit organisoidaan ja pidetään LIVI ry:n puolella. Tarvittaessa LIVI antaa lausuntoja LVI alaan liittyvissä asioissa erikseen tai yhteistyössä RILin sekä LVI-alan muiden järjestöjen kanssa.

Toimintatapoina ovat asiantuntijaseminaarit, yhteiset tapaamiset sekä sähköinen viestintä- ja verkko-oppimisympäristö yhteistyössä RILin, LVI- ja muiden rakennusalan yhteisöjen kanssa. Uusien jäsenien rekrytoinnilla varmistetaan uusiutuminen ja jatkuvuus.