Kehitätkö koulutusta, teetkö tulevaisuutta?

RIL seuraa erityisesti yliopistotason koulutuksen kehittymistä. Haluamme varmistaa, että rakennetun ympäristön alalle valmistuu jatkossakin tarpeeksi osaavia diplomi-insinöörejä.

RIL ylläpitää alan osaamista myös järjestämällä vuosittain runsaasti tietoiskuja rakennetun ympäristön sektoria koskettavista aiheista. Lisäksi RIL kerää verkkosivuilleen aineistoja alan ajankohtaisista tapahtumista ja teemoista.

RIL toteuttaa vuosittain erilaisia kyselyitä liittyen muun muassa osaamiseen ja koulutukseen sekä tekee myös erilaisia selvityshankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. RILin toteuttamia kyselyitä ovat muun muassa

  • RILin kesätyökysely

  • RILin opintokysely

  • RILin palkkakysely

Kyselyiden tulokset löytyvät RILin Jäsensivuilta kohdasta Palkat ja palkkakyselyt sekä Kyselyiden tulokset.

Lisäksi RIL toteutti esimerkiksi vuonna 2019 muun muassa osaamiskyselyn, jonka keskeisimmät tulokset löytyvät täältä.
 

RIL toteuttaa myös yhteistyössä tehtäviä hankkeita, kuten

Kansainvälisiä selvityksiä