insinööritaitokilpailuilla uusia innovaatioita ja monipuolisia ratkaisuehdotuksia!

Insinööritaitokilpailulla tarkoitetaan rakennushankkeen tietyn vaiheen toteuttamista kilpailumenettelyllä. Kilpailun kulku määritellään kilpailuohjelmalla, joka perustuu RILin tätä tarkoitusta varten laatimiin sääntöihin.

Kilpailut voivat olla mm. idea-, suunnittelu- tai suunnittelu- ja toteutuskilpailuja. Kilpailu voidaan toteuttaa tilaajan tarpeiden ja kilpailukohteen mukaan yksi- tai kaksivaiheisena, suppeana tai laajana ja joko avoimena kilpailuna tai ilmoittautumismenettelyyn perustuvana kutsukilpailuna.

Insinööritaitokilpailu on hankintalain (2007/348) ja erityisalojen hankintalain (2007/349) mukainen suunnittelukilpailu.

Insinööritaitokilpailun tarkoitus on auttaa tilaajaa

 • saamaan teknisen suunnittelutehtävän ratkaisemiseksi erilaisia vaihtoehtoja
 • löytämään hankkeelle tilaajan tarpeet mahdollisimman hyvin täyttävä ratkaisu
 • valitsemaan hankkeelle suunnittelija(t)
 • arvioimaan hankkeen kokonaistaloudellisuutta.

Insinööritaitokilpailun tarkoitus on auttaa suunnittelijaa

 • osoittamaan taitonsa suunnittelutehtävän ratkaisemisessa
 • saamaan kohtuullinen palkkio hyvästä suunnitteluratkaisusta
 • saamaan tilaus toteutussuunnittelutehtävästä
 • lisäämään tunnettuuttaan suunnittelijana (referenssi).

Insinööritaitokilpailun yleinen tarkoitus on lisäksi

 • löytää käyttökelpoinen, kestävä, kaunis ja taloudellinen suunnitteluratkaisu
 • edistää suunnittelun innovatiivisuutta ja kustannustehokkuutta
 • edistää rakennustekniikkaa ja rakennustaidetta sekä luoda hyvää rakennettua ympäristöä
 • herättää julkista keskustelua rakennetusta ympäristöstä
 • edistää suunnittelun arvostusta ja tuoda alalle positiivista julkisuutta.

Näiden kilpailusivujen ja insinööritaitokilpailuiden sääntöjen tarkoitus on

 • edistää suunnittelukilpailuiden järjestämistä
 • toimia kehyksenä kilpailuja koskevien ohjeiden ja sopimusten laatimisessa
 • auttaa kilpailun järjestäjää kilpailuohjelman laatimisessa
 • turvata kilpailijoiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
 • varmistaa kilpailuehdotusten ammattitaitoinen arviointi.

Harkitsen kilpailun järjestämistä, kuinka etenen?

Tutustu tämän sivuston sisältöön ja ota sitten yhteys RILin toimistoon:
tekninen johtaja Pekka Talaskivi, 050 562 0116, pekka.talaskivi (at) ril.fi

Kuva: Junatien kaupunkitilan ja liikenteen ratkaisujen ideakilpailu 2019, voittajaehdotus Crossroads
(c) L Arkkitehdit Oy