Asuinkiinteistöä kehittävä linjasaneeraus RIL 268-2017

Uusi RIL-ohje asuinkiinteistöä kehittävään linjasaneeraukseen

Linjasaneeraus on taloyhtiölle suuri investointi ja haaste, mutta myös mahdollisuus uudistaa ja parantaa rakennuksen toimivuutta ja edistää asumisviihtyvyyttä. RILin julkaisema uusi ohje RIL 268-2017 Asuinkiinteistöä kehittävä linjasaneeraus on kattava tietopaketti linjasaneerauksen kaikille osapuolille, erityisesti kiinteistön kehittämisen näkökulmasta.

Vesi- ja viemärilinjojen saneerauksen yhteydessä on mahdollista kohtuullisella lisäpanostuksella edistää energiatehokkuutta, tilojen toimivuutta ja ottaa käyttöön uusia tietoteknisen kehityksen ja digitalisoitumisen luomia mahdollisuuksia. Älykkäät järjestelmät rakennusautomaation ohjaamana voivat antaa rakennukselle uusia ominaisuuksia edistämällä myös viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä nostamalla rakennuksen arvoa.

Ohje kuvaa linjasaneeraushankkeen läpivientiä kehittävällä näkökulmalla. Perinteisten ratkaisujen ja toimintatapojen rinnalla on esitetty, miten hankkeessa voidaan hallitusti suunnitella ja toteuttaa muun muassa älyrakennuksen piirteitä ja muita asukkaita hyödyntäviä uusia ominaisuuksia. Julkaisussa korostetaan taloyhtiön strategian luomisen tärkeyttä hankkeen lähtökohtana. Laaja esimerkkikokoelma kuvaa toteutuneita hankkeita ja toimintamalleja.

Katso lisää ja tilaa kirjakaupastamme!

Kirjoittajista:

Julkaisun ovat laatineet tekn. tri. Eino Rantala (Ekosto Oy, päätoimittaja ja pääkirjoittaja) ja tekninen johtaja Gunnar Åström (RIL). Alan yritysedustajista koostuva ohjausryhmä on antanut tärkeän panoksen kirjoitustyön toteuttamisessa.Takaisin edelliselle sivulle