Betoniseminaari houkutteli paikalle yli 100 osallistujaa Oulussa

RILin Pohjois-Suomen osasto järjesti Oulussa 20.3. betoniseminaarin, jonka pääteemoina olivat betoniteknologia, toteutuksen laatupolku ja alan hyvä toimintatapa. Tilaisuus kiinnosti laajasti - osallistujia oli yli sata.

Ohjelmassa aihepiiriä käsiteltiin monelta kantilta. Betoniteollisuuden Jussi Mattila summasi yhteen ajankohtaiset asiat, WSP Finlandin Matti Kinnunen kertoi betonirakenteiden suunnittelun laatunäkökohdista ja Ruskon Betonin Hannu Karppinen betonin valmistusprosessista. Oulun kaupungin rakennusvalvonnan Pekka Seppälä puolestaan korosti toimintaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä sekä sen, että Oulussa kaikilta rivitaloa suuremmilta työmailta vaaditaan selvityksiä betonin laadusta.

Lemminkäisen Marko Palonen korosti betonirakentaminen olevan vaativaa ammattityötä. Samoilla linjoilla oli Oulun ammattikorkeakoulusta eläkkeelle siirtynyt Pekka Nykyri, joka pohti, riittääkö alalle ammattilaisia myös tulevaisuudessa. ”Kun opetuksesta leikataan, mistä saadaan tulevaisuuden osaajia?”

Tilaisuuden lopuksi järjestetyssä paneelikeskustelussa peräänkuulutettiin betoniongelmien ratkaisemiseksi oikeaa asennetta, laatuketjun noudattamista sekä ketjun eri vaiheiden jäljitettävyyttä.

Tilaisuuden puheenjohtajana toiminut RIL Pohjois-Suomen alueen puheenjohtaja Mikko Hyytinen piti tilaisuutta hyvänä esimerkkinä alan yhteistyöstä. Ajankohtaisesta asiasta halutaan keskustalla avoimesti ja ratkaisukeskeisesti.

Betoniseminaarin taustavaikuttajina toimivat RILin lisäksi Betoniteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Oulun kaupungin Rakennusvalvonta, Oulun Kauppakamari, Oulun yliopisto, OAMK sekä Pohjois-Suomen Rakennusklusteri.

Tilaisuuden esitykset nähtävillä tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle