Julkaisut

Eurokoodiohje RIL 207 geotekniseen suunnitteluun päivitetty

RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje on päivitetty uusimpien määräysten ja viranomaisohjeiden sekä standardimuutosten mukaisesti. Ohjeen aikaisempi versio on julkaistu vuonna 2009. Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön talonrakentamisen kansallisen liitteen määrittelyt.

Pohjarakentamisen määräysten muutokset alkoivat vuonna 2014, jolloin uusi pohjarakentamista koskeva ympäristöministeriön asetus astui voimaan. Tämä korvasi vuonna 2004 asetuksena annetun RakMk:n osan B3 Pohjarakenteet.

Vuoden 2016 lopussa valmistui kokonaisuudessaan uusi rakentamismääräyskokoelman osa Rakenteiden lujuus ja vakaus, jonka osa Pohjarakenteiden suunnittelu sisälsi MRL:n säädösperustan, edellä mainitun asetuksen ympäristöministeriön opastavine ohjeineen sekä standardin SFS-EN 1997 päivitetyn kansallisen liitteen. Kansallinen liite koostuu asetustasolla annetuista määräyksistä ja opastavista ohjeista.

RIL 207 poikkeaa muista RILin eurokoodiohjeista siten, että se sisältää eurokoodistandardin pääosin sellaisenaan. Standardin SFS-EN 1997-1 sisältö ja rakenne on sellainen, että sitä ei ole tarvinnut tiivistää. Ristiriidattomia lisäyksiä ja tarkennuksia on tehty. Ohjeessa on laaja kokoelma esimerkkejä.

Ohje perustuu standardiversioon SFS-EN 1997-1:2004 käännöskorjauksineen. Lisäksi ohjeessa on huomioitu standardin korjaus AC:2009 sekä osittain A1:2013. A1:2013 sisältämän muutoksen koskien ankkureita (luku 8) ei pääsääntöisesti huomioida. Muutos viittaa vielä keskeneräiseen ankkureiden koestusstandardiin, mistä syystä kyseistä muutosta ei ole huomioitu ympäristöministeriön kansallisessa liitteessä eikä rakentamismääräyskokoelman pohjarakenteita koskevissa ohjeissa.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi talonrakentamiseen muiden eurokoodien ja RIL 201-ohjeiden kanssa. Vuoden 2017 päivityksen on tehnyt Ville Lehtonen Rambollista. Alkuperäisen ohjeen päätoimittaja on Tim Länsivaara. Lisäksi kirjoitustyöhön osallistuivat Olli Kerokoski, Matti Hakulinen sekä Eero Slunga asiantuntijana.

***

Lisätiedot:
Ville Lehtonen, Ramboll Finland, 040 1580 348, ville.lehtonen(at)ramboll.fi
Gunnar Åström, tekninen johtaja, RIL, 040 514 4823, gunnar.astrom(at)ril.fi

Julkaisujen tiedot:
RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodin EN 1997-1. 246 sivua. Hinta 130 euroa.

Myynti:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki,
www.ril.fi/Kirjakauppa, jaana.henell(at)ril.fi, puh. 0207 120 606/ Jaana HenellTakaisin edelliselle sivulle