Innovaatioiden hyötykäyttö – mitä patenteista pitäisi tietää

Rakennusalaa ei ole perinteisesti pidetty patentointiaktiivisena alana. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa rakennusalan toimijat tekivät määrällisesti eniten kansallisia patenttihakemuksia vuonna 2018. Samaan aikaan kasvava patenttien määrä kertoo aktiivisuuden lisääntymisestä rakennusalalla myös kansainvälisesti. Etenkin Kiinassa patenttihakemusten määrä on kasvanut paljon, sillä se on ollut jo useita vuosia maailman suurin patenttien hakija.

Patentti antaa määräaikaisen oikeuden kieltää muita käyttämästä omaa keksintöä. Tämän oikeuden vastineeksi keksintö täytyy patenttijulkaisun myötä tuoda kaikille julkiseksi. Patenttitietokannoista löytyykin paljon julkista materiaalia tuotekehitystyön lähtökohdaksi.

Patentoinnin vaihtoehto on pitää keksinnöt liikesalaisuutena. Tällöin tuotteita myytäessä on kuitenkin otettava huomioon, että takaisinmallinnus on sallittua. Ostamansa tuotteen saa purkaa sen toiminnan ja valmistustavan selvittämiseksi sekä tehdä siitä kopion, ellei tuotetta ole suojattu IPR-oikeuksin. Neljännen teollisen vallankumouksen uudet tekniikat, erityisesti 3D-tulostus, helpottavat tuotteiden kopiointia entisestään.

Vaikka tuotekehitystä ei haluaisikaan suojata patenteilla, voi niiden kanssa joutua kuitenkin tekemisiin, mikäli loukkaa jonkun toisen oikeuksia. Patentin antaman yksinoikeuden voi pitää voimassa 20 vuotta hakemispäivästä. Tänä aikana muiden keksinnön ammattimaisten käyttäjien täytyy saada lupa käyttöön patentin omistajalta esimerkiksi lisenssisopimuksella.

Tuotteiden lisäksi patentilla voi suojata esimerkiksi rakentamismenetelmiä. Ennen hyvien käytäntöjen kopioimista, kannattaakin siis selvittää mahdolliset immateriaalioikeudet, ettei loukkauskanne tule ainakaan yllättäen.

Patenttialalla tuomioistuinten ennakkopäätökset voivat muuttaa patentoitaviksi kelpaavia keksintöjä. Aiemmin esimerkiksi tietokoneohjelmien patentointi ei ollut mahdollista, nykyään suunnitteluohjelmia ja tietomallien käyttöä voi patentoida tietyin edellytyksin.

Patentointikäytännöt ovat lisäksi maakohtaisia, sillä esimerkiksi USA:ssa on mahdollista patentoida myös liiketoimintamenetelmiä. IPR-oikeuksiin ja patentointiin perehtyminen kannattaa kotimaassakin, mutta on aivan ehdotonta kansainvälisessä ympäristössä.  

 

Teksti: Hanna Aho, johtava tutkijainsinööri, Patentit ja tavaramerkit, Patentti- ja rekisterihallitus

(Kuvan lähde: WIPO statistics. Civil Engineering = construction on roads, railways, bridges and buildings; hydraulic engineering, soil sifting, water supply and sewerage; earth drilling and mining)

 Takaisin edelliselle sivulle