Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi

Helsingin kaupunki järjestää kutsukilpailun Junatien alueen liikennejärjestelyistä ja kaupunkirakenteen kehittämisestä. Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, ja se järjestetään yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL), Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) kanssa.

Junatien suunnittelukilpailulla haetaan ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus on tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä, sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saadaan luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla halutaan selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia.

Kilpailun avulla haetaan uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana. Kilpailun kieli on suomi.

Työryhmässä tulee olla jäseninä ainakin liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Ryhmien toivotaan käyttävän hyväkseen myös maankäytön, katusuunnittelun ja silta- ja/tai taitorakennesuunnittelun osaajia esitetystä ratkaisusta riippuen.

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta arvotaan mukaan kutsukilpailuun viisi työryhmää.  Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset asiakirjat ohjelman mukaisesti tehneelle ja jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 30000 euroa (alv 0 %). Arviointiryhmä tekee suosituksen hankkeen jatkotoimenpiteistä kilpailutuloksen perusteella. Tavoitteena on tilata voittajalta monialainen, vaiheistettu yleissuunnitelma.

Tarkemmat kilpailijoiden kelpoisuusvaatimukset ja valintamenettely, kilpailuohjelma ja ilmoittautuminen: www.hel.fi/junatieTakaisin edelliselle sivulle