Junatien suunnittelukilpailun voittajaehdotus valittu

Junatien suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin L-arkkitehdit Oy:n, WSP Finland Oy:n ja Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Crossroads”.

Helsingin kaupunki järjesti Junatien suunnittelukilpailun yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kanssa. Kilpailutehtävänä oli kehittää Junatien alueen liikennejärjestelyjä ja kaupunkirakennetta. Tavoitteena oli selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä ja parantaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä karsimatta liikenteen välityskykyä. Kilpailuun kutsuttiin viisi monialaista työryhmää.

Kilpailutuomaristo valitsi voittajaksi ehdotuksen ”Crossroads”, jossa Junatien silta ehdotetaan korvattavaksi Itäväylän ja Sörnäisten rantatien välisellä ajoneuvoliikenteen sillalla. Palkintolautakunta kiitteli ratkaisun innovatiivisen lähtökohdan tuottaneen vahvan ja luontevan kokonaisratkaisun, joka muodostaa elävän ja maantasoon tukeutuvan kaupunkiympäristön.

Kilpailussa myönnettiin kunniamaininta ehdotukselle Junatien Ryijy työn kaupunkitilallisesta ja maisema-arkkitehtonisesta kokonaisuudesta. Ehdotuksen tekivät Mandaworks AB ja WSP Finland Oy.

”Kilpailulla haettiin ja saatiin muutosideoita väylien halkoman alueen kehittämiseen. Erilaisten ideoiden yhteisenä nimittäjänä oli innovatiivinen kaupunkitilan muodostaminen haasteelliseen paikkaan. Prosessi oli onnistunut ja vastaavanlaisia menetelmiä voisi käyttää enemmänkin. Myös yhteistyö kilpailun järjestämisessä toimi erittäin hyvin”, RILin tekninen päällikkö Pekka Talaskivi toteaa.

Kuva: L-Arkkitehdit, WSP Finland Oy jja Nomaji Maisema-arkkitehdit OyTakaisin edelliselle sivulle