Vuoden DI

Jussi Aho on vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööri

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valinnut vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööriksi Jussi Ahon. Fira Oy:n toimitusjohtaja tunnetaan alan myönteisenä eteenpäin viejänä, jonka vahvuuksiin kuuluvat innovatiivisuus ja rohkea riskinottokyky.

Aho korostaa osallistamisen, avoimen vuorovaikutuksen ja asiakas keskiössä -ajattelun tärkeyttä hankkeiden kaikkien osapuolien kesken.

Vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööri uskoo digitaalisuuden, IoT:n, BIM:n ja alustatalouden liiketoimintamallien luovan kiinteistö- ja rakennussektorille uusia mahdollisuuksia.
”Liiketoimintakonseptit muuttuvat alalla jatkossa radikaalisti.”

Aho on luotsannut Firaa vahvan vuorovaikutuksen voimalla menestyväksi yritykseksi, jonka tavoitteena on kiihdyttää myös kansainvälistä kehittymistä. Globaalien toimijoiden joukkoon nouseminen onnistuu Ahon mukaan digitaalisuuden hyödyntämisen ja kulttuurisen ymmärryksen kautta.
”Tämä on erittäin tärkeää etenkin palvelubusineksessa. Suomalaistenkin pitäisi oppia paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksiaan. Maailmalla on kysyntää hyvälle koulutukselle, työteliäisyydelle ja luotettavuudelle.”

Tunnustus luovutettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä perjantaina 21.4.2017 klo 21.00 Turussa.

Lisätietoja:

Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, RIL
p. 040 550 7706, helena.soimakallio@ril.fi

Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinnan kriteereitä ovat laadukas insinööriosaaminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus, positiivinen vuorovaikutus alalla sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen. Valinnan tekee RILin hallitus. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1997 alkaen.Takaisin edelliselle sivulle