Ajankohtaista

KIRA-alan kasvava rooli yhteiskunnan rakentajana edellyttää uudenlaista osaamista

Uudessa Rakennusteollisuus RT:n ja RILin Tulevaisuuden huippuosaajat – yhteiskunnan menestyksen rakentajat -julkaisussa on haastateltu rakennusalan asiantuntijoita eri toimialoilta ja korkeakouluista. He ovat tuoneet esille toimialan tulevaisuuden näkymiä, haasteita ja millaista osaamista rakennusala tarvitsee Suomessa.  

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää joka viidennen suomalaisen. Osaamisen ennakointifoorumin ennusteen mukaan kiinteistö- ja rakentamisalalle avautuu 130 000–140 000 uutta työpaikkaa vuosina 2020–2040.

Asiantuntijat näkevät jo lähitulevaisuudessa laadullisen haasteen: rakennusala tarvitsee tulevaisuudessa työvoimaa, jolla on oikeanlaista ammattiosaamista. Osaamistarve rakennusalalla kasvaa erityisesti digitalisaation, vihreän siirtymän, muuttoliikkeen ja eläköitymisen myötä. Löytyykö Suomesta osaajia tarpeeksi?

Toimialan osaamishaasteet nähdään erilaisina riippuen siitä, puhutaanko korjausrakentamisesta, uudistuotannosta vai infrarakentamisesta. Yhteistä kuitenkin on, että toimialalle tarvitaan entistä monimuotoisempaa osaamista: eri koulutustaustoja sekä kansanvälisten osaajien rekrytoimista. Myös naisten osuuden lisäämistä eri tehtäviin pitää lisätä.

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisääminen on avainasemassa: koulutus tukee oppijoita matkalla opinnoista työelämään sekä tarjoaa jatkuvan oppimisen kehittämisen palveluita. Oppilaitosten pitää tukea kansainvälisiä osaajia entistä systemaattisemmin. Suomen kieltä tarvitaan, mutta kansainvälisten osaajien työllistymisen tueksi pitää myös lisätä valmiuksia työskennellä englanniksi.

Alan vetovoiman varmistamiseksi on tärkeää, että eri tahot jakaisivat tietoa kattavista uramahdollisuuksista sekä uusista ja kehittyvistä monipuolisista tehtävistä. Rakennusala tarvitsee sekä eri osaamisalueiden erityisosaajia että eri näkökulmia yhdistävää osaamista. Eri osa-alueiden yhteensovittaminen esimerkiksi kaupunkitaloustieteen, kaupunkisuunnittelun ja kokonaisuuden johtamisen näkökulmasta on välttämätöntä.

Julkaisun toimitustyöstä ja taustahaastatteluista on vastannut Fountain Park Oy. Mukana haastateltavina olivat SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen, Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Maija Jokela, PES-Arkkitehtien partner Tuomas Silvennoinen, Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström, Oulun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Mirja Illikainen, Tampereen yliopiston rakennustekniikan; liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen sekä Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaa, Aalto- yliopiston rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kiinteistö- ja rakennusalan osaamisaluejohtaja Jorma Säteri.

Tulevaisuuden osaajien haku on parhaillaan käynnissä: korkeakoulujen yhteishaku 13.–27.3.2024!

Lisätietoja:

RIL, toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, etunimi.sukunimi@ril.fi tai puh. 040 089 3583
Rakennusteollisuus RT, yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen, etunimi.sukunimi@rt.fi tai puh. 050 522 7797

Tutustu tästä uuteen julkaisuun!Takaisin edelliselle sivulle