Alan maine

Kolme kysymystä puheenjohtaja Timo Kohtamäelle

Mitkä asiat tahraavat mielestäsi eniten kiinteistö- ja rakennusalan mainetta?

Valitettavasti negatiiviset uutiset saavat paljon näkyvyyttä. Lisäksi rakennusala on hyvin laaja ja koskettaa kaikkia. On vaikea keksiä toista toimialaa, joka olisi yhtä keskeisessä ja näkyvässä roolissa yhteiskunnassa.

Projektinhallinta-projektiosaaminen korostuu etenkin infrahankkeissa ja suurissa talonrakennushankkeissa, koska projektit toteutetaan aina eri paikkaan, eri suunnitelmilla ja eri kokoonpanoilla. Lisäksi hankkeiden aikana voi nousta esiin seikkoja, joita ei ole huolellisessakaan projektisuunnittelussa voitu ottaa huomioon. Tämä tekee projektinhallinnasta vaativaa ja haastavaa melkeinpä mihin tahansa muuhun teollisuudenalaan verrattuna. Samanaikaisesti hienosti sujuneita hankkeita on paljon. Niitä ei vain nosteta samalla tavalla esille kuin epäonnistumisia.

Rakentamisen tekninen laatu – esimerkiksi asuntotuotannossa laatukustannukset ovat suunnilleen samalla tasolla kuin muussa teollisuudessa. Valitettavasti epäonnistumisia silti tapahtuu. Rakentamisen työstä suuri osa tehdään edelleen työmailla ja rakentamisen viimeistely tapahtuu käsityönä. Tällöin virheitä voi valitettavasti syntyä.

Väärinkäytökset – väärinkäytöksiä uutisoidaan vuosittain rakennusalalta. Ala on laaja, ja taloudelliset intressit usein suuria, mikä voi johtaa lieveilmiöihin.

 

Millä keinoilla maine paranee?

Ostetaan laatua ja arvostetaan toisten ammattilaisten osaamista. Lisäksi kaikkien pitäisi tehdä töitä koko projektin eteen, eikä harrastaa osaoptimointia. Alalla on osaamista, mutta välillä hankkeissa halutaan oikaista, eikä esimerkiksi suunnitteluun olla valmiita satsaamaan tarpeeksi. Taksia ei pääse ajamaan kuka tahansa, mutta kuka tahansa voi rakentaa toiselle omakotitalon. Tämä kertoo siitä, että rakentamisen osaamista ei ole arvostettu tarpeeksi.

Resursoidaan hanke sen vaatimalla osaamisella ja hyödynnetään projektinhallinnan ja laadunhallinnan digitaalisia työkaluja.

Yleistynyt moduulirakentaminen on omiaan pienentämään laatupoikkeamia ja rakentaminen lähestyy laadun osalta muuta teollisuutta.

Panostetaan asiakasviestintään: asiakkaan on helpompi hyväksyä poikkeamat suunnitelmasta, kun syyt, korjaussuunnitelmat ja seuraukset ovat ajoissa tiedossa.

Panostetaan hyvään johtamiseen, se näkyy kaikessa laadussa. Taitavalla johtamisella voidaan vaikuttaa myös eettisten ongelmien torjumiseen.

Ja lopuksi ehkä tärkein asia: meidän rakentajien tulee nykyistä paremmin mieltää olevamme palvelualalla. Tartutaan tarmolla ja ripeästi asiakkaan esiin nostamiin laatupoikkeamiin ja ongelmiin. Useimmiten ongelmat ovat pieniä ja ne ovat helposti korjattavissa. Uuteen kotiin tai konttoriin muuttaneen asiakkaan hyvää mieltä ei pidä latistaa passiivisella tai välinpitämättömällä suhtautumisella.

 

+

Ei unohdeta rakennetun ympäristön hoidon ja ylläpidon tärkeyttä. Kiinteistöjen ja infran hoito vaatii koko ajan panostuksia. Suuri osa rakennusvirheistä saataisiin kiinni ajoissa, kun kiinteistöjen hoito ja ylläpito olisivat kunnossa. Puolen miljoonan euron talon tai 300 miljoonan euron tien huoltotarvetta siirretään helposti, vaikka auton määräaikaishuolto tehdään säännöllisesti. Tässä on iso mittakaavavirhe.

 

Missä on mielestäsi onnistuttu hyvin?

Työturvallisuuden parantamisessa ja harmaan talouden torjunnassa on tapahtunut merkittäviä onnistumisia viime vuosina. Turvallisuus on itseisarvo, mutta työturvallisuuden esille nostaminen on myös luonut vahvempaa ammatti-identiteettiä ja se on parantanut varmasti alan arvostusta.

Harmaan talouden torjunnassa viranomaisten ja yritysten yhteistyöllä on saatu aikaan merkittävä parannus ja vieläpä varsin nopeasti. Keinoina on ollut muun muassa käänteinen arvonlisävero, veronumero, tiukka kulunvalvonta työmailla ja kotitalousvähennys.

Uskon, että vastaava parannus on saavutettavissa myös rakentamisen laadun ja maineen osalta.

 

Timo Kohtamäki 
RILin hallituksen puheenjohtajaTakaisin edelliselle sivulle