Korkeatasoinen koulutus ja innovaatiot näkyvät hallitusohjelmassa - tutkimus- ja kehityspanostuksien reaalinen kehitys nostettava muiden OECD-maiden tasolle

Korkeatasoinen koulutus, innovaatiot sekä vahva asiantuntijuus ovat Suomen kilpailukyvyn moottori. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on erityisen tyytyväinen, että hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota innovaatioiden merkitykseen kiinteistö- ja rakennusalan uudistajana. RIL pitää myös merkittävänä yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä, jotta huippuasiantuntijoiden korkea taso ja kansainvälinen kilpailukyky säilyvät hyvällä tasolla.

Hallitus on asettanut ilmastonmuutoksen hillinnän yhdeksi päätavoitteistaan. RIL on tehnyt pitkään työtä sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi että päästöjen pienentämiseksi julkaisemalla muun muassa ohjeita ja käsikirjoja rakennetun ympäristön alan ammattilaisille sekä järjestämällä alan täydennyskoulutuksia. Myös keväällä 2019 julkaistu alan yhteinen Rakennetun omaisuuden tila -hanke (ROTI) ja sen pohjalta tehty (www.roti.fi), korostaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen merkitystä.

Rakennusten osuus Suomen loppuenergian kulutuksesta on 32 %. Ne muodostavat myös 45 % kansallisvarallisuudestamme. Onkin erittäin tärkeää, että hallitusohjelmassa tuetaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja vanhan rakennuskannan korjaamista.

Sujuva suunnittelu ja luvitus parantavat osaltaan kestävän kaupunkiympäristön rakentamista. Ne takaavat, että voimme luoda sellaista rakennettua ympäristöä, joka hillitsee osaltaan ilmastonmuutosta. Hallitusohjelmassa esille nousi hiilineutraalin rakennetun ympäristön rakentaminen, joka on myös yksi keskeisistä RILin kehittämiskohteista.

Kuten ROTI-raportissa todetaan, Suomen tavaraviennin (60 mrd €) ja palveluviennin (30 mrd €) kannalta liikenneinfran toimivuus on kokonaisuudessaan ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi panoksia pitää laittaa vähäpäästöisiin liikkumistapoihin kaupungeissa ja kaupunkiseutujen välillä. Näin ollen hallitusohjelmassa painotettu liikenneinfran toimivuus kokonaisuudessaan niin tie- kuin raideliikenneinfrankin osalta onkin askel oikeaan suuntaan.

Hyvä arki muodostuu toimivasta ja viihtyisästä rakennetusta ympäristöstä ja erilaisten palveluiden verkoista. Ne luovat raamit elinkeinoelämälle sekä palveluiden tuottamiselle ja saavuttamiselle. Kiinteistö- ja rakentamisalalla onkin merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luojana. Tätä roolia täytyy tukea tulevaisuudessa entistä vahvemmin koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan satsaamalla.

 

Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja, TkL
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Miimu Airaksinen
Toimitusjohtaja, TkT
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

 

Kuva: Sami PerttiläTakaisin edelliselle sivulle