Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettu

Kolmatta kertaa jaettu Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutukselle ja sitä kehittäneelle työryhmälle.

Voittajan valinnassa painotettiin tällä kertaa koulutusta, jonka merkitys on korostumassa yhä enemmän kosteusturvallisten rakennusten toteutuksessa.
 
”Meillä on olemassa rakennusfysiikkaan ja kosteudenhallintaan liittyen valtaisa määrä ohjeita, mutta haasteita on siinä, miten tätä tietoa saadaan välitettyä laajasti ja tiivistetysti rakennusalan eri toimijoille. Tämä rakennustyöntekijöille suunniteltu työturvallisuuskortin kaltainen kosteudenhallintakoulutus on erinomainen esimerkki siitä, miten tätä tietoa voidaan jakaa tehostetusti suurelle joukolle toimijoita. Lisäksi työmaa-aikainen kosteudenhallinta on yksi keskeisistä asioista, johon nykyisin kaivataan parannusta”, professori Juha Vinha toteaa.
 
Koulutus on tällä hetkellä pilottikoulutusvaiheessa ja tällä palkinnolla halutaankin osaltaan myös vauhdittaa sen saamista yhtenäiseksi alan käytännöksi. Koulutuksen valmistelussa on ollut mukana laaja ja kokenut työryhmä eri organisaatioista, mikä osoittaa, että sille on olemassa yhteinen tahtotila. Tällaisen valmisteluorganisaation avulla koulutuksen sisällöstä saadaan myös laadukas ja kattava paketti, jossa otetaan kaikki tärkeimmät asiat huomioon.
 
Pilottikoulutuksen järjestämistä rahoittaa ympäristöministeriö, mutta koulutuksen valmistelu aloitettiin Valtioneuvoston rahoittamassa ja STM:n ohjaamassa Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER) -tutkimushankkeessa, jonka koordinaatiosta vastasi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksikönpäälllikkö, tutkimusprofessori Anne Hyvärinen. Koulutuksen valmistelusta vastaa Tampereen Teknillinen Yliopiston (TTY) projektitutkija Tero Marttila.
 
Voittaja valittiin 34 ehdotuksen joukosta ja palkinto myönnettiin 25.10. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin ja Tampereen teknillisen yliopisto TTY:n järjestämässä Rakennusfysiikka 2017 -seminaarissa Tampereella.
 
Kosteusturvallisen rakentamisen tunnustuspalkinto annetaan ehdotukselle, joka parhaiten pyrkii parantamaan rakennusten kosteusturvallisuutta. Palkinnon tarkoitus on kattaa laajasti erityyppiset rakennusten kosteusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja ratkaisut.
 
Palkinnon kohteena voi olla mm. uutta menetelmää, järjestelmää, toimintatapaa, tuotettua tietoa, laitetta, rakenneratkaisua tai materiaalia koskeva ehdotus. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

Tuomaristo:

Professori Juha Vinha, TTY
Puheenjohtaja Tuomas Särkilahti, RIL
Johtaja Kai Miller, Helsingin kaupungin rakennusvalvonta
Toimitusjohtaja Simo-Pekka Valtonen, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
Toimituspäällikkö Seppo Mölsä, Rakennuslehti

Palkittavat:

Tero Marttila, Tampereen teknillinen yliopisto (projektipäällikkö)
Hannu Pekkarinen, Lujatalo Oy, työpäällikkö
Timo Turunen, Ramboll Oy, toimialapäällikkö
Pekka Väisälä, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), lehtori
Hannu Kääriäinen, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), lehtori
Kalle Laine, TTS Työtehoseura, johtaja
Ninna Kokko, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, koulutuskoordinaattori
Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto, projektitutkija
Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry, asiamies
Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, asiantuntija
Jommi Suonketo, TTY, projektipäällikkö
Helmi Kokotti, Suomen Sisäilmakeskus Oy, johtava asiantuntija
Arja Vainio, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, koulutuspäällikkö
Sari Paukku, Granlund Consulting Oy, vanhempi asiantuntija
Timo Marttila, Espoon Asunnot Oy, projektipäällikkö
Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimusprofessori, yksikönpäällikkö

 
Lisätietoja:
 
Tuomariston puheenjohtaja, professori Juha Vinha, TTY, p. 040 849 0296, juha.vinha(at)tut.fi

Kuvia tapahtumasta tästä linkistä.
(kuvat palkinnonjaosta lisätään 26.10 mennessä.)
 
Haastattelu- ja lisäkuvapyynnöt:
Kirsti Tikkanen, RIL, p. 050 4646 108, kirsti.tikkanen(at)ril.fiTakaisin edelliselle sivulle