Miimu Airaksinen on valittu mukaan EU:n tutkimusta ja teollisuutta tukevaan Mission Assemblyyn

Tulevassa Euroopan horisontti -puiteohjelmassa vuosille 2021–2027 otetaan käyttöön uusi lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin. Tavoitteena on tuoda tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaista suuria globaaleja haasteita tavoitteellisessa aikataulussa.

Euroopan komissio perusti heinäkuun lopussa viisi Mission Board -ryhmää, joiden tarkoituksena on työskennellä suurimpien eurooppalaisten tutkimus- ja innovaatiotehtävän parissa.

Näitä ovat

  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ml. yhteiskunnallinen muutos
  • syöpä
  • terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet
  • ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
  • maaperän terveys ja ruoka

Jokaisella Mission Board -ryhmällä on Mission Assembly, joka koostuu alan huippuasiantuntijoista.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen on valittu Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -kokoonpanoon, jonka tarkoituksena on tuottaa EU:lle relevanttia tietoa niistä tekijöistä ja vaikuttavista toimenpiteistä, joilla kaupungeista saadaan ilmastoneutraaleja ja toimivia.

”Olen todella innostunut mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan eurooppalaiseen tutkimuksen ja innovaatioiden painopisteisiin ja sitä kautta suurien globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Kaupungeilla sekä niiden kehittämisellä ja rakentamisella on tässä erittäin keskeinen rooli”, Airaksinen kertoo.

 

Kuva: Sami PerttiläTakaisin edelliselle sivulle