Oulussa alkaa rakennusalan DI-koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi tiistaina asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2017. Koulutusvastuiden muutokset vahvistavat yliopistojen profiloitumista vahvuusalueilleen ja työnjakoa niiden välillä. Muutokset perustuvat yliopistojen esityksiin.

Oulun yliopistolle lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu, joka vastaa erityisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööreistä ja rakentamisalan keskijohdon ammattilaisista. Aiemmin tehdyn selvityksen mukaan Pohjois-Suomessa tarvitaan noin 50 rakennusalan diplomi-insinööriä vuosittain. Kandi- ja maisteriohjelmissa aloituspaikkoja tulee olemaan yhteensä noin 60.

Rakennustekniikka sisällytetään yliopiston tekniikan alan nykyisiin koulutusmääriin. Koulutuksessa hyödynnetään lisäksi yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyötä muun muassa muodostamalla yhteisiä opintopolkuja. Ammattikorkeakoulun muuttaminen yliopiston yhteyteen avaa myös muita yhteistyömahdollisuuksia.

Uudet koulutusvastuut toteutetaan yliopistoille sopimuskaudelle 2017–2020 myönnetyn perusrahoituksen ja sovittujen tutkintomäärien puitteissa.

Lisäinfoa:

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2017/01/Koulutusvastuut.html?lang=fi
vararehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto, puh. 0294 484 981Takaisin edelliselle sivulle