Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2018 -palkinto Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan DI:n tutkinto-ohjelmille

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2018 on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman perustaminen Oulun yliopistoon. Tulevaan opintosuunnan ympärille rakennetaan työryhmää, missä ovat vahvasti esillä myös terveysrakentaminen ja sisäilmasto. 

Tutkinto-ohjelman perustamisen palkitseminen oli Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n ja Oulun Seudun LVI-teknisen yhdistyksen OuLVI:n ehdotus. Palkinto myönnetään Oulun yliopistolle. 

Rakentamistekniikan osasto lopetettiin Oulun yliopistosta 2001, jolloin opetus ja tutkimus hajautettiin muihin yksiköihin ja rakennusalan DI-koulutuksen paikallinen pohjoinen identiteetti heikkeni selvästi. Etelä-Suomeen opiskelemaan lähteneistä vain harva on löytänyt tiensä Pohjois-Suomeen. Nykyiset valtakunnalliset diplomi-insinöörien koulutusmäärät eivät riitä kattamaan eläköitymisestä johtuvaa poistumaa mm. sen takia, että suurten investointien painopiste on siirtynyt pohjoiseen (mm. kaivokset ja ydinvoimala). 

Vuoden 2008 jälkeen on Oulun yliopistossa voinut konetekniikan opinto-ohjelmassa suuntautua rakennesuunnitteluun ja rakentamisteknologiaan. Nyt syksyllä 2018 ensimmäiset uudet opiskelijat valittiin rakennustekniikan maisterivaiheeseen. Syksyllä 2017 uuteen tutkinto-ohjelmaan on valittu yliopiston nykyisiä opiskelijoita kone- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista ja tällöin Oulun yliopisto on voinut myöntää rakentamistekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa. Opintosuuntia on kaksi: rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia sekä vesi- ja yhdyskuntatekniikka. Uusi tekniikan kandidaatin ohjelma alkaa lukuvuonna 20192020, jolloin myös kolmas opintosuunta tulee mukaan.  

Erityistä huomiota raati kiinnitti koulutuksen perustamisen pitkään kehitystyöhön yhteistyössä yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi koulutuksella on pitkäkestoinen vaikutus rakennusalalle ja koulutuksen ansiosta pohjoisen alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Koulutus ja tutkimusyhteistyö tiivistyy poikkitieteellisesti yliopiston sisällä sekä Linnanmaan kampukselle muuttavan OAMK:n kanssa. 


Kunniamaininta Hupisaarille

Pohjois-Suomen Rakennustekoraati myöntää lisäksi kunniamaininnan Oulun kaupungille Hupisaarten kaupunkipurojen kunnostamisesta

Oulun Hupisaarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä kaupunkipuroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Kunnostuksen tavoitteena on palauttaa puroihin luontaisesti lisääntyvät vaelluskannat. Vuosien 2017 ja 2018 aikana Oulun kaupunki on kunnostanut puroja yhteistyössä ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Oulun energian kanssa. 

Rakennustekoraati kiinnitti erityistä hankkeen osittain poikkeukselliseen toteutustapaan, kun kuntalaiset otettiin mukaan kunnostamistoimiin sekä Hupisaarten uuteen äänimaisemaan; puron solinaan. 

Vuoden 2018 rakennusteko -kilpailussa oli mukana viisi ehdotusta, joilla jokaisella oli omat vahvuutensa ja joista jokainen toi esille korkealuokkaista pohjoissuomalaista rakennusalan osaamista:

  • Oulun yliopiston rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman perustaminen
  • Hupisaaren kaupunkipurojen kunnostaminen
  • Oulun veden toimitusvarmuus 
  • Rukan keskustan kehitys; gondolihissin rakentaminen
  • Kemin ympärivuotisen lumilinnan rakentaminen

 

MIKÄ POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSTEKO?

 Pohjois-Suomen Rakennusteko valitaan tänä vuonna kahdeksannentoista kerran. Ehdolle Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi voi asettaa teon tai aikaansaannoksen kuten rakennuksen, rahoitusmuodon, rakennuttamistavan, projektinjohtotavan, infrastruktuurin kehittämisen, keksinnön, menetelmän, tutkimuksen, kaavan tai muun vastaavan. Rakennustekoraati koostuu YTR:n yhdistysten edustajista. Rakennustekoraati palkitsi Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin Pohjois-Suomen Rakentajapäivillä 19.10.2018.

YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry, Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys OuLVI ja Kauppakamari.Takaisin edelliselle sivulle