RIA, RIL ja RKL: Suomesta 2020-luvun rakentamisen mallimaa

Kolme 25 000:tä rakennusalan ammattilaista edustavaa järjestöä julkaisi tänään yhteisen kannanottonsa tulevaan hallitusohjelmaan. Näkemykset liittyvät rakentamisen sääntelyyn, digitalisoitumiseen, kaupunkipolitiikkaan, alan koulutukseen ja vähähiiliseen rakentamiseen.

”Muuttoliike, kaupungistumiskehitys ja väestön ikääntyminen jatkuvat voimakkaana 2020-luvulla. Rakentamisen toimiala kehittää suomalaista yhteiskuntaa aina alueiden suunnittelusta itse rakennustuotantoon. Alalle ja sen palveluksessa työskenteleville on tärkeää, että tulevaisuudennäkymät ovat selkeät ja tulevaisuuteen suuntaavat”, toteaa rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn toimitusjohtaja Kimmo Sandberg.

Järjestöistä on tärkeää, että rakennusalan sääntelyn uudistamista jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyö on toteutettava suunnitellusti. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on nopeutettava ja selkeytettävä kaavoitusta sekä sujuvoitettava lupakäytäntöä.

”Kaikkien rakennettuun ympäristöön liittyvien tahojen on edistettävä digitalisaatiota. Erilaisia digitaalisia ratkaisuita on hyödynnettävä suunnittelusta ja rakennuslupavaiheesta aina käyttöön ja ylläpitoon saakka. Digitalisaatio mahdollistaa koko elinkaaren aikaisen tiedon hyödyntämisen ja tämän myötä myös rakennetun ympäristön laadun parantamisen”, sanoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen.

Kaupunkipolitiikan täytyy olla vahvasti esillä seuraavassa hallitusohjelmassa. Julkisten rakennusten korjausvelkaa on vähennettävä määrätietoisella korjausrakentamisella. Hallitusohjelmassa on lisäksi varmistettava liikenneinfran ylläpidon ja korjaamisen vaatima rahoitustaso.

”Rakennusalan koulutukseen on panostettava enemmän. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää perusrahoituksen lisäämistä. Rakennusalan korkeakoulujen aloituspaikkamääriä on arvioitava uudelleen. Erityisesti työnjohtajien (rakennusmestari AMK) kohdalla työelämästä poistuvien määrä on korkea”, sanoo rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKLn toimitusjohtaja Hannu Järveläinen.

 

Järjestöjen esitykset löytyvät kokonaisuudessaan tästä liitteestä.

 

 

Lisätietoja:

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, toimitusjohtaja Kimmo Sandberg, p. 0400 411 332

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, 040 770 4832

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, toimitusjohtaja Hannu Järveläinen, 0400 210 747Takaisin edelliselle sivulle