RIL 149-2019 Betonirakenteiden työmaatoteutus

Suomen Betoniyhdistys ry ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ovat yhteistyössä laatineet julkaisun BY 71/RIL 149-2019 Betonirakenteiden työmaatoteutus. Kirja on uudistettu ohje julkaisusta RIL 149-1995 Betonityöohjeet.

Uudistetussa käsikirjassa on otettu huomioon tapahtunut kehitys lainsäädännössä, standardoinnissa, normituksessa sekä betonirakentamisessa.  Suomessa on betonirakenteiden osalta siirrytty eurooppalaisten standardien käyttöön suunnittelun, tuotteiden ja työnsuorituksen osalta. Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi heinäkuussa 2013. Suunnittelussa on siirrytty eurooppalaisten suunnittelunormien eurokoodien käyttöön.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti työmaan käyttöön, mutta myös suunnittelijoiden, rakennuttajien, valvojien ja rakennustarkastuksen tietolähteeksi. Ohjeissa esitetään keskeiset betonitöiden suunnittelun ja toteutuksen toimenpiteet sekä tarvittavia materiaali- ja rakenneteknisiä perustietoja. Uudistetuissa ohjeissa on kiinnitetty erityistä huomiota rakenteiden pitkän käyttöiän ja hyvän laadun turvaamiseen uudisrakentamisessa ja etenkin vaativissa ympäristöolosuhteissa.

TILAA JULKAISU RILin KIRJAKAUPASTA!

Lisätietoja: Tekninen päällikkö Pekka Talaskivi (etunimi.sukunimi@ril.fi, 050 562 0116).


Kuva: Seppo PetrowTakaisin edelliselle sivulle