RIL 205-2-2019 Puurakenteiden palomitoitus. Eurokoodi EN 1995-1-2 suunnitteluohje

Ohje käsittelee EN 1995-1-2 suunnittelustandardin mukaista puurakenteiden palomitoitusta ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ohjeen RIL 205-1-2017 kanssa. Ohje koskee talonrakenteita, joilta vaaditaan kantavuutta ja osastoitavuutta (liekkien, kuumien kaasujen, lämmön leviämisen rajoittaminen).

Ohjeessa esitetään rakenteiden mitoitusperiaatteet ja soveltamissäännöt, joilla osoitetaan edellä esitettyjen ominaisuuksien ja niiden eri tasojen täyttyvän, sekä käsitellään passiivisia palosuojausmenetelmiä. Merkittäviä päivityksiä ovat mm. rakenteiden mitoitusta paloluokkaan R90 ja REI90, suojausverhousten suunnittelun tarkennuksia sekä eristeen kannatustapoja ylä- ja välipohjissa. Nämä lisäykset ovat erityisen tärkeitä puukerrostalojen rakennesuunnittelun kannalta.

Tilaa kirja verkkokirjakaupastamme! 

Lisätietoja:
Pekka Talaskivi, tekninen päällikkö, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
050 562 0116, etunimi.sukunimi@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle