RIL 247-2018 Rakennusalan oikeuskäytäntöä

Julkaisussa käydään läpi rakennusalaa koskevia annettuja korkeimman oikeuden ratkaisuja perusteluineen vuosilta 19802017. Aiempi, vuoden 2008 vastaava julkaisu on nyt siis päivitetty ajan tasalle.

Teoksessa esitetään 36 korkeimman oikeuden antamaa päätöstä. Kustakin esitetään ongelma, tapauksen kulku ratkaisuineen ja lisäksi avataan päätösten oleellisia ominaisuuksia sekä arvioidaan luotua oikeuskäytäntöä. Tapaukset kattavat monia rakentamisen erityisosaamisalojen ennakkotapauksia.

Lisätietoja: Tekninen päällikkö Pekka Talaskivi, etunimi.sukunimi@ril.fi,  050 562 0116.

Tilaa teos kirjakaupastamme tästä linkistä. Voit tutustua RILin laadukkaisiin julkaisuihin kirjakaupassamme: www.ril.fi/kirjakauppaTakaisin edelliselle sivulle