RIL 271-2019 Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus

Ohje keskittyy Suomessa yleisesti käytössä oleviin teräsrakenteisiin teräspontti-, porapaalu-, combi- ja settisieniin. Mitoitustavan lähtökohtana ovat geotekniset tukiseinälaskelmat. Rasitusten ja tukireaktioiden ominaisarvot on käsitelty omavarmuusluvuilla. Ohje yhtenäistää alan nykyisin varsin vaihtelevia mitoituskäytäntöjä ja helpottaa mm. suunnitelmien toimivuuden arviointia.

Ohje antaa mitoitusohjeita kaivantojen tukiseinien rakenteelliseen suunnitteluun ja  täydentää siten kaivanto-ohjeessa annettua geoteknisen mitoituksen ohjeistusta. Mitoitusohjeet ja laskentakaavat perustuvat eurokoodeihin ja muihin tarpeellisiin standardeihin.

Ohjeessa käsitellään:

  • tukiseinärakenteen mitoituksen lähtökohdat
  • tukiseinärakenteen rakenteellinen mitoitus
  • vaakapalkin, ankkurikotelon ja puristussauvojen rakenteellinen mitoitus
  • ankkurin ja vetotangon rakenteeellinen mitoitus.

Ohje sisältää laskentaesimerkkejä.

Ohje on tarkoitettu kaikille kaivantojen suunnitteluun osallistuville tahoille, kuten rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, pohjarakennussuunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille, tuotetoimittajille ja valvoville viranomaisille.

Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry ja  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ovat yhteistyössä laatineet tämän ohjeen.

Tilaa kirja verkkokirjakaupastamme!

Lisätietoja:
Pekka Talaskivi, tekninen päällikkö, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
050 562 0116, etunimi.sukunimi@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle