RIL nauttii sidosryhmiensä luottamusta

RIL teetti viime vuoden lopulla T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksen ymmärtääkseen sidosryhmiensä tarpeita ja odotuksia. Mielikuvat RILin toiminnasta ovat hyviä, jopa erinomaista tasoa kaikilla osa-alueilla.

Vuoden 2023 lopussa toteutetussa tarkastelussa avainsidosryhmät arvioivat RILin mainetta T-Median Luottamus&Maine-tarkastelun mukaisesti kahdeksassa osa-alueessa: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Arvosanat nousivat hyvälle, tai jopa erinomaiselle tasolle kaikilla osa-alueilla. Vahvimmat mielikuvat sidosryhmät omasivat RILin taloudesta ja työpaikasta.

Mielikuvat RILin johtamisen, hallinnon ja vuorovaikutuksen osa-alueilla ovat verrattaen poikkeuksellisen hyviä.

“Tulokset kertovat siitä, että RILin suunta nähdään oikeana, sen toimintatapoja leimaa avoimuus ja sillä vaikuttaisi olevan kyvykkyyttä kuunnella sidosryhmiensä tarpeita sekä käydä lämminhenkistä dialogia”, tutkimuksen analysointiin osallistunut T-Median vanhempi neuvonantaja, FT Elina Melgin toteaa.

Tuloksien mukaan ulkoiset sidosryhmät kokevat RILin hyvänä kumppanina, haluavat kuulla sen kantoja ja ovat valmiita puhumaan organisaatiosta hyvää.

”Vaikuttaakin siltä, että RIL voisi entisestään vahvistaa kumppanuuksiaan ja verkostoaan panostamalla kekseliäisiin hankkeisiin ja rohkeaan brändityöhön.”

Tutkimuksessa kerättiin palautetta myös avointen kommenttien muodossa. Vastauksissa korostuivat teemoina RILin luotettavuus, asiantuntijuus ja hyvät verkostot.

“RILin tuottamat julkaisut mielletään laadukkaiksi ja sen nähdään aidosti pyrkivän alan ammattilaisten yhteispelin edistämiseen. Tällaiset kommentit ovat onnittelun paikka”, Melgin sanoo.
 

Näin tutkimus toteutettiin

  • Avainsidosryhmät arvioivat RILiä T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.
  • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 30.11.-15.12.2023.
  • RIL vastasi tutkimusotoksen muodostamisesta ja T-Media tutkimuskutsujen lähettämisestä.
  • Tutkimuskutsuja lähetettiin yhteensä 962 henkilölle, joista 97 vastasi tutkimukseen hyväksytysti.


Takaisin edelliselle sivulle